Program zjazdu

17 sierpnia 2014 roku (niedziela)


Godzina 11:30
Gniewino, Kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika

 

Msza św. w intencji Ojczyzny i zmarłych Kolegów
pod przewodnictwem Arcybiskupa seniora Edmunda Piszcza,
czytania – Jerzy Kiszkis i Halina Winiarska,
homilia – Arcybiskup senior Edmund Piszcz,
modlitwa wiernych – Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis.

 

Po mszy przejazd do Strzebielinka.


Godzina 13:00
Strzebielinek, Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murze dawnego więzienia zamienionego na obóz internowanych. Tablica według projektu Bogdana Pietruszki, twórcy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970; obok zostaną umieszczone plansze informacyjne z planem i zdjęciami z obozu oraz listą internowanych.

 

Poświęcenie tablicy – Abp senior Edmund Piszcz.

 

Hymn – gra Gminna Orkiestra Dęta w Gniewinie.

 

„Pieśń Konfederatów” i „A mury runą” – wspólny śpiew ze stowarzyszeniem orkiestry.

 

Przemówienia przedstawiciela strzebielinkowców i gości.

 

Zaproszenie zgromadzonych do Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie.


Godzina 14:30
Gniewino, Centrum Kultury i Biblioteka

 
Uroczystość wręczenia przyznanych przez Prezydenta RP orderów i odznaczeń za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych.

 

Wystawy fotograficzne:

„Ocenzurowano. List ze Strzebielinka” – organizator: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, otwarcie Basil Kerski, dyrektor ECS w Gdańsku,

„Stan wojenny na Pomorzu” – organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, otwarcie dr hab. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku.

 

Przemówienia gości.

 

Promocja książki Jana Mura „Dziennik internowanego” i przedstawienie listy internowanych.

 

Spotkanie koleżeńskie i przekazanie wszystkim obecnym nowej edycji książki Jana Mura „Dziennik internowanego. (grudzień 1981-grudzień 1982)”.

 

Poczęstunek.


Godzina 18:00

 

Zakończenie zjazdu i zebranie danych do listy kontaktowej obecnych i tych, którzy nie mogli przybyć lub z rodzinami zmarłych.


Informacje dodatkowe

 

Specjalne autobusy, które zawiozą uczestników na uroczystości wyjeżdżać będą:

z Gdańska o godzinie 8.00 spod budynku Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (w sprawach przejazdu kontakt z Leszkiem Lisieckim tel.: 501 077 334),

 

z Gdyni o godzinie 9.00 sprzed dworca PKP/PKS (w sprawach przejazdu kontakt z Mirosławem Kamińskim tel.: 695 110 690),

 

z Wejherowa o godzinie 10.00 sprzed dworca PKP/PKS.

 

Autobusy przewozić będą uczestników zjazdu także w trakcie przemieszczania się z Gniewina do Strzebielinka i ponownie do Gniewina oraz odwiozą po zakończeniu uroczystości.

 

W Gdańsku samochody osobowe będzie można zostawić na parkingu Zarządu Regionu.

Nie ma ograniczeń miejsc. Przyjeżdżajcie całymi rodzinami, także z wnukami! Do przyjazdu na zjazd zachęcamy również rodziny zmarłych kolegów. Liczymy na wspólne spotkanie.
W celu zagwarantowania sprawnego przewozu prosimy jedynie o potwierdzenie swojego udziału wraz z liczbą osób, które będą Wam towarzyszyć.

 

Zalecamy pozostawienie samochodów w Gdańsku, co nie tylko usprawni komunikację, ale też ograniczy ewentualne poszukiwania dawnego obozu.

 

Kontakt w sprawach komunikacyjnych:  Jan Skiba tel.: 515 228 787

top