Strzebielinek – Gniewino Sierpień 2019

18.08.2019.  PM 5665DSC05393DSC05395DSC05397DSC05401DSC05408DSC05411DSC05413DSC05416DSC05418DSC05423DSC05425DSC05428DSC05432DSC05434DSC05435DSC05437DSC05440DSC05447DSC05451DSC05453DSC05455DSC05459DSC05463DSC05465DSC05467DSC05471DSC05473DSC05476DSC05478DSC05480DSC05482DSC05484DSC05485DSC05486DSC05492DSC05493DSC05494DSC05497DSC05498DSC05500DSC05502DSC05505DSC05507DSC05510DSC05511DSC05518DSC05524DSC05526DSC05527DSC05530DSC05534DSC05537DSC05539DSC05542DSC05544DSC05546DSC05550DSC05551DSC05553DSC05554DSC05556DSC05560DSC05561DSC05565DSC05566DSC05567DSC05570DSC05572DSC05578DSC05580DSC05583DSC05584DSC05587DSC05588DSC05593DSC05597DSC05600DSC05601DSC05604DSC05605DSC05606DSC05608DSC05610DSC05615DSC05616DSC05618DSC05619DSC05621DSC05622DSC05624DSC05626DSC05628DSC05630DSC05632DSC05636DSC05637DSC05637DSC05638DSC05639DSC05641DSC05643DSC05645DSC05649DSC05650DSC05651DSC05653DSC05658DSC05660DSC05661DSC05662DSC05663DSC05664DSC05668DSC05671DSC05684DSC05686DSC05688DSC05689DSC05692DSC05695DSC05700DSC05703DSC05706DSC05708DSC05709DSC05715DSC05718DSC05722DSC05724DSC05727DSC05730DSC05731DSC05734DSC05738DSC05741DSC05747DSC05748DSC05750DSC05757DSC05765DSC05774DSC05778DSC05781DSC05785DSC05796DSC05805DSC05815DSC05819DSC05821DSC05822DSC05824

Autorem wszystkich zdjęć jest nasz kolega Stanisław Składanowski. Autor udostępnił zdjęcia Stowarzyszeniu Strzebielinek wyłącznie w celach niekomercyjnych. Członkowie Stowarzyszenia Strzebielinek, byli internowani w obozie w Strzebielinku i ich rodziny, mogą korzystać z tych zdjęć tylko w celach prywatnych. W pozostałych przypadkach kopiowanie zdjęć jest dozwolone wyłącznie za zgodą autora.

 

Zarząd Stowarzyszenia Strzebielinek pragnie gorąco podziękować Stanisławowi Składanowskiemu za udostępnienie zdjęć.