Jarosław Słoma u Prezydenta

 

Warszawa 13 I 2o15

 

Jarosław Słoma, reprezentujący Komitet Organizacyjny Zjazdu Strzebielinkowców, w trakcie uroczystości zakończenia obchodów Roku Wolności (13 I 2015) w Warszawie, przekazał Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu opracowanie objęte jego patronatem, omawiające roczne funkcjonowanie obozu.