Lista internowanych

obejmuje 501 osób

 

Objaśnienie do not biograficznych

W notach podane zostały: nazwisko, imię, rok urodzenia, miejsce zamieszkania przed internowaniem, ważniejsze (albo tylko wiadome z publikacji i dostępnych dokumentów) formy aktywności społecznej oraz funkcje organizacyjne od Sierpnia ’80 do momentu internowania (niezależnie od czasu ich trwania i chronologii), daty i miejsca internowania oraz aresztowania, o ile nastąpiło ono bezpośrednio lub niedługo po zakończeniu internowania. Wyliczenie dat i miejsc, jedno za drugim, oznacza przewiezienie osoby internowanej do kolejnego ośrodka odosobnienia, bez przerwy w internowaniu. Jeżeli osoba została zwolniona z internowania i po pewnym czasie (w niektórych wypadkach po zaledwie kilku dniach) internowana powtórnie (lub po raz trzeci), jest to wyraźnie w tekście zaznaczone.
Rozbieżność dat internowania w Strzebielinku, podanych w niniejszym wykazie, z datami figurującymi w innych opracowaniach i dokumentach, wynika przede wszystkim z tego, że dotyczą one dnia przybycia osoby internowanej do ośrodka odosobnienia i dnia opuszczenia go. Daty te były w większości wypadków na bieżąco rejestrowane przez Andrzeja Drzycimskiego i Ryszarda Grabowskiego w dniu przybycia lub zwolnienia poszczególnych osób. W dokumentach SB daty dotyczą zazwyczaj wydania decyzji o internowaniu i jej uchylenia. Daty te mogą zgadzać się z datami przybycia do ośrodka i jego opuszczenia, lecz w bardzo wielu wypadkach są różne, a różnica może wynosić wiele dni. Na przykład osoby, wobec których decyzję o internowaniu wydano 13 grudnia 1981 roku bywały rzeczywiście internowane dopiero po kilku dniach, a nawet po wielu tygodniach. Innym decyzję taką wydawano dopiero po zatrzymaniu. W niektórych wypadkach przewiezienie do Strzebielinka poprzedzone było jedno- lub kilkudniowym przetrzymaniem w areszcie, formalnie zaliczonym do okresu internowania. Osoby zaś, wobec których uchylono decyzję o internowaniu, z reguły o tym nie wiedząc, czekały niekiedy kilka dni na faktyczne uwolnienie. W ten sam sposób potraktowano tutaj daty przybycia do ośrodka odosobnienia w Kwidzynie i opuszczenia go – są one przytoczone za publikacją „Sprawa kwidzyńska 1982”.


[show_alphabetic]

Adamczak Wacław, 1948, Puszczykowo, członek NSZZ „Solidarność” w Zachodniej DOKP w Poznaniu, delegat na I WZD, członek ZR, członek KK. Internowany 13 XII 1981 – 7 I ? 1982 w Strzebielinku, następnie do 9 VII 1982 w Gębarzewie.

 

Adamkiewicz Marek, 1957, Szczecin, student, członek NZS w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, współzałożyciel Tymczasowego Komitetu Założycielskiego niezależnej organizacji studenckiej w WSP w Szczecinie, członek uczelnianych władz NZS, współpracownik KSS „KOR”, członek redakcji pisma „Półgębkiem”. Internowany 8 V 1982 w AŚ KW MO w Szczecinie, 9 V 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 27 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Adamski Lech, 1949, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym w Suchym Dworze, przewodniczący KZ. Internowany 13 II – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Adamski Tadeusz, 1959, Gdańsk, niepracujący, działacz RMP, członek Gdańskiego Środowiska Narodowego, redaktor „Przeglądu Gdańskiego”. Internowany 13 II – 23 III 1982 w Strzebielinku.

 

Alesionek Ryszard, 1954, Gdańsk, inżynier elektronik, członek NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Obliczeniowym Politechniki Gdańskiej, członek KZ, współpracownik OKO. Internowany 30 IV – 17 X 1982 w Strzebielinku.

 

Balazs Artur, 1952, Łuskowo, woj. szczecińskie, inżynier rolnictwa, rolnik indywidualny, członek OKZ, wiceprzewodniczący ZR NSZZ RI „Solidarność”. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 6 X – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Balicki Marek, 1953, Lębork, lekarz, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, przewodniczący KZ, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Balin Marian, 1931, Gdynia, pilot portowy, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu Gdańsk, członek Komisji Wydziałowej, współpracownik OKO. Internowany 5 V – 16 X 1982 w Strzebielinku.

 

Banach Piotr, 1951, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Gdyńskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu „Energoblok-Wybrzeże”, członek KZ. Internowany 23 I – 24 II 1982 w Strzebielinku.

 

Bandrowski Jerzy, 1948, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” PKS – Oddział w Tczewie. Internowany 23 I – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Baranowicz Zenon, 1929, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Gdańsku, organizował strajk w Zakładzie Autobusów WPK. Internowany 13 XII 1981 – 31 III 1982 w Strzebielinku.

 

Barański Paweł, 1957, Sławno woj. słupskie, w VIII 1980 uczestnik strajku w Sławieńskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego „Sławodrzew”, członek NSZZ „Solidarność”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, członek KZ, członek MKK w Sławnie, delegat na I WZD, członek Prezydium ZR, członek KKK Drzewiarzy. Internowany 13 XII 1981 – 29 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Bartczak Jan, 1947, Lublin, teolog, dyspozytor w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie, przewodniczący TKZ, przewodniczący MKZ, wykładowca Wszechnicy Związkowej, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 14 XII 1981 w Potulicach, 31 III 1982 – 22 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Baturo Bogdan, 1951, Szczecin, monter, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Założycielskiego, członek prezydium KZ, członek MKR Szczecin, delegat na I WZD, członek ZR, współpracownik tygodnika „Jedność”. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 5 X – 19 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Bazel Jerzy, 1943, Gdańsk, mechanik samochodowy, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Gdańsku, członek prezydium KZ, zwolniony z pracy 17 XII 1981 za próbę zorganizowania strajku. Internowany 12 V – 29 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Bąciaszek Edward, 1957, Słupsk, drukarz, etatowy pracownik ZR Słupsk członek KOWzP. Internowany 13 XII – 23 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Bejnarowicz Andrzej, 1954, Gdańsk, mechanik w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Gdańsku, „wrogo ustosunkowany do organów MO oraz do wprowadzenia stanu wojennego”. Internowany 6 VI – 6 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Beling Jan, 1938, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” w PKP Zajączkowo Tczewskie, członek KZ. Internowany 13 XII – 31 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Berent Zbigniew, 1959, Szymkowo woj. toruńskie, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, członek NZS. Internowany 15 V – 14 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Białk Edward, 1955, Wejherowo, członek NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Gdyni, kierownik podziemnej organizacji „Trybunał Sprawiedliwości Społecznej”. Internowany 30 VIII – 6 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Bielecki Roman, 1962, Bytów, student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, zatrzymany 1 V 1982, gdyż „zamierzał rozpowszechniać ulotki nawołujące do zakłóceń uroczystości 1 Maja, nakłaniał studentów WSM do pójścia pod pomnik ofiar grudnia 1970 w Gdańsku, pomimo zakazu władz”. Internowany 3 V – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Bielewski Henryk, 1935, Grudziądz, spawacz, członek NSZZ „Solidarność” w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Warma” w Grudziądzu wiceprzewodniczący KZ. Internowany 24 IX – 14 X 1982 w Strzebielinku

 

Bielicki Zbigniew, 1953, Podjazy woj. gdańskie, pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek KPN i KOWzP. Internowany 12 V – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Bieregowski Tadeusz, 1950, Gdynia, sympatyk KSS „KOR” i członek NSZZ „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, kolporter prasy bezdebitowej. Internowany 14 XII 1981 – 27 II 1982 w Strzebielinku.

 

Błaszczyk Ryszard, 1954, Sosnowiec, członek NSZZ „Solidarność”, delegat na I WZD, wiceprzewodniczący Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek prezydium KK. Internowany 13 XII 1981 – 8 I 1982 w Strzebielinku, 8 I 1982 w KW MO w Gdańsku, od 9 I 1982 w KW MO w Katowicach, stąd w I 1982 przewieziony do innego ośrodka odosobnienia i być może kolejnych, zwolniony 23 XII 1982.

 

Błażek Zygmunt, 1940, Gdańsk, sympatyk WZZ Wybrzeża, w VIII 1980 uczestnik strajku w Gdańskich Zakładach Elektronicznych „Unimor”, członek NSZZ „Solidarność”, członek KZ, przewodniczący KOWzP w „Unimorze”, etatowy pracownik MKZ i ZR, szef grupy plakatowej. Internowany 14 XII 1981 – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Błoniarczyk Marian, 1947, Gdynia, inżynier mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni, członek Prezydium MKZ. Internowany 1 IV – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Bogucka-Skowrońska Hanna, 1942, Słupsk, adwokat, główna doradczyni MKZ, następnie ZR, współredaktorka tygodnika „Solidarność Słupska”, członkini Niezależnego Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, uczestniczka I WZD, uczestniczka I KZD. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII – 19 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie.

 

Bojahr Mirosław, 1959, Gdańsk, technik ekonomista, zwolniony z pracy, działacz RMP, członek Gdańskiego Środowiska Narodowego, redaktor „Przeglądu Gdańskiego”. Internowany 13 II – 21 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Borowski Edward, 1939, Gorzów Wielkopolski, członek NSZZ „Solidarność” w Elektrociepłowni Gorzów, delegat na I WZD, delegat na I KZD, przewodniczący ZR, członek KK. Internowany 13 XII 1981 – 14 I 1982 w Strzebielinku, następnie (krótko) w Wawrowie koło Gorzowa i do 16 IV 1982 w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Borowski Waldemar, 1958, Grudziądz, technik, członek NSZZ „Solidarność” w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Warma” w Grudziądzu, za uroczyste powitanie w zakładzie pracy powracającego z internowania Jerzego Przybylskiego zwolniony z pracy i internowany 24 IX V – 14 X 1982 w Strzebielinku.

 

Brandt Benedykt, 1938, Gołębiewo Wielkie woj. gdańskie, rolnik indywidualny, członek Gminnego Komitetu NSZZ RI „Solidarność” w Trąbkach Wielkich. Internowany 13 XII 1981 – 6 III 1982 w Strzebielinku.

 

Briankin Bolesław, 1959, Police woj. szczecińskie, ślusarz, Szczecińskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze „Skolwin”. Internowany 22 III 1981 w Wierzchowie, 2 VIII – 25 IX 1982 w Strzebielinku.

 

Brodowski Zbigniew, 1954, Mały Miłobądz woj. gdańskie, pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, wiceprzewodniczący KOWzP w zakładzie pracy. Internowany 13 XII 1981 – 14 I 1982 w Strzebielinku.

 

Budka Andrzej, 1927, Gdańsk, kierowca, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Gdańsku, członek Prezydium KZ, wiceprzewodniczący Sekcji Kierowców i Mechaników ZR. Internowany 12 V – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Bunda Krzysztof, 1962, Toruń, uczeń Policealnego Studium Rolniczego w Toruniu, działacz opozycyjnych ruchów młodzieżowych, także Młodzieżowej Organizacji Demokratycznej, po 13 XII 1981 działacz MOD w podziemiu, podejrzany o kradzież i ukrywanie powielaczy ze Szpitala Miejskiego w Toruniu. Internowany 22 X 1982 w Toruniu, 4 XI – 3 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Bunikowski Andrzej, 1953, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” w PKS – Oddział w Tczewie, członek KZ. Internowany 13 XII – 31 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Bury Stanisław, 1938, Pruszcz Gdański, uczestnik Grudnia ’70 w Gdańsku, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium KZ, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD. Internowany 29 VIII – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Butkiewicz Andrzej, 1955, Gdańsk, działacz WZZ Wybrzeża i SKS w Trójmieście, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, współorganizator Wolnej Drukarni Stocznia Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdańsku, kierownik drukarni w MKZ/ZR, członek Prezydium KZ przy Biurze KK. Internowany 13 XII 1981 – 16 X 1982 w Strzebielinku.

 

Butkiewicz Zenon, 1953, Toruń, polonista, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex”, dziennikarz gazety zakładowej „Czesanka”, działacz „struktur poziomych” PZPR czyli Komisji Konsultacyjno-Porozumiewawczej Organizacji Partyjnych. Internowany 12 V – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Bysewski Andrzej, 1952, Gdynia, technik budowlany, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdyni. Internowany 30 VIII – 6 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Cegielski Jacek, 1947, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, przewodniczący KZ, członek Krajowej Sekcji Gospodarki Morskiej, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD. Internowany 13 XII 1981 – 3 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Cejko Lucjusz, 1954, Słupsk, pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Słupsku. Internowany 25 I – 19 II 1982 w Strzebielinku.

 

Celejewska Małgorzata, 1938, Gdańsk, członkini NSZZ „Solidarność” w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki „Elmor” w Gdańsku, szefowa Biura MKZ. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 23 VII 1982 w Gołdapi.

 

Celewicz Wiesław, 1946, Bydgoszcz, technik mechanik, w VIII 1980 uczestnik strajku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Bydgoszczy, przewodniczący KS, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, członek prezydium KZ. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 17 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Chmielewski Jerzy, 1944, Toruń, rencista bez zawodu. Internowany 25 VIII – 14 X 1982 w Strzebielinku.

 

Chmielewski Lech, 1950, Gdynia, uczestnik Grudnia ’70 w Gdańsku, w VIII 1980 uczestnik strajku w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek prezydium KZ, przewodniczący Krajowej Komisji Stoczniowców, delegat na I WZD, 14-16 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie pracy, następnie ukrywał się. Internowany 29 XII 1981 – 6 I 1982 w Strzebielinku, tam 6 I 1982 aresztowany, 6 II 1982 skazany na 5 lat pozbawienia wolności za zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Gdańskiej Stoczni Remontowej 14-16 XII 1981.

 

Chmielewski Tadeusz, 1947, Elbląg, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Domów Elbląskiego Kombinatu Budowlanego, przewodniczący ZR, delegat na I WZD, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII 1981 – 5 I 1982 w Strzebielinku, 5 I 1982 w Iławie, 25 VI 1982 w Kielcach-Piaskach, 8 VII 1982 w Nowym Łupkowie, 3 VIII 1982 w Rzeszowie-Załężu, 29 IX – 23 XII 1982 w Kielcach-Piaskach.

 

Churski Andrzej, 1953, Toruń, polonista, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex”, dziennikarz gazety zakładowej „Czesanka”. Internowany 12 V – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Cichocki Waldemar, 1949, Stargard Szczeciński, kierowca, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie, przewodniczący Samorządu Robotniczego, 11 V 1982 w Wierzchowie. Internowany 25 VII – 13 IX 1982 w Strzebielinku.

 

Cichoń Wiesław, 1954, Toruń, redaktor, w VIII 108 podczas strajków aresztowany, zwolniony 1 IX 1980 na mocy Porozumień Sierpniowych, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Toruniu, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, członek prezydium MKZ w Toruniu, delegat na I WZD, redaktor naczelny pisma „Wolne Słowo” wydawanego przez ZR, delegat na I KZD, działacz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”, członek-założyciel KOWzP w Toruniu. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 10 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Cierzniakowski Andrzej, 1949, Bydgoszcz, inżynier budownictwa lądowego, członek NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Bydgoszczy, członek KZ, członek Prezydium MKZ, delegat na l WZD, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, współorganizator KOWzP w Bydgoszczy. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 8 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Cieślak Henryk, 1947, Szczecin, spawacz, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Internowany 10 V 1982 w Wierzchowie, 6 IX – 16 X 1982 w Strzebielinku.

 

Ciwiel Jan, 1943, Gdynia, rzeczoznawca, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polcargo” w Gdyni, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Cofta Tomasz, 1956, Gdańsk, biolog, członek NSZZ „Solidarność” w Akademii Medycznej w Gdańsku, członek RMP, członek NZS, współzałożyciel i członek KOWzP, współorganizator Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Czajkowski Ryszard, 1953, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Elektronicznych „Unimor”, etatowy pracownik ZR. Internowany 14 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Czapiewski Leon, 1933, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” PKP w Zajączkowie Tczewskim, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Czaputowicz Jacek, 1956, Warszawa, współpracownik KSS „KOR”, członek NZS na Uniwersytecie Warszawskim, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, członek KKK NZS. Internowany 13 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, 27 VII – 25 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Danecki Bohdan, 1939, Gdańsk, inżynier mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej, kolporter wydawnictw bezdebitowych, redaktor podziemnego pisma „Informator”. Internowany 6 XI – 6 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Dekowski Krzysztof, 1946, Toruń, ekonomista, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana” w Toruniu, członek Komitetu Założycielskiego, członek Komisji Wydziałowej, delegat na I WZD. Internowany 12 V – 14 X 1982 w Strzebielinku.

 

Dembowski Stanisław, 1948, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej w Gdańsku, skarbnik KZ. Internowany 13 XII 1981 – 14 I 1982 w Strzebielinku.

 

Deska Jarosław, 1947, Starogard Gdański, ślusarz, w VIII 1980 organizator wieców poparcia dla MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Starogardzkich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”, członek NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek Prezydium KZ, delegat na I WZD, członek ZR. Internowany 23 II – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Dębicki Ryszard, 1935, Gdańsk, inżynier mechanik, współpracownik WZZ Wybrzeża, członek NSZZ „Solidarność” w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Dobrzyński Wojciech, 1942, Gdańsk, ślusarz, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Remontowej „Radunia” w Gdańsku, Internowany 30 VIII – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Dobrzyński Wojciech, 1957, Warszawa, dziennikarz „Afisza” ZR Mazowsze. Internowany 9 VII 1982 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII 1982 w Strzebielinku, 16 IX 1982 zbiegł ze szpitala w Wejherowie i ukrywał się do aresztowania 5 XI 1982 w Warszawie, miał o to jeden z kilku zarzutów karnych, postępowanie umorzono na podstawie amnestii.

 

Dolata Adam, 1948, Toruń, inżynier mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor”, członek KZ, działacz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Domian Józef, 1946, Toruń, technik mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Geofizyki Morskiej i Lądowej Górnictwa Naftowego Geofizyka w Toruniu, członek KZ, współtwórca Toruńskiej Oficyny Niezależnej, członek-założyciel KOWzP w Toruniu. Internowany 30 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 21 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Drąg Adam, 1949, Gdańsk, technik, w VIII 1980 współorganizator strajku w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Założycielskiego, członek Prezydium KZ, członek redakcji zakładowego biuletynu „Wiadomości”, delegat na I WZD, członek ZR, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD. Internowany 13 XII 1981-30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Drop Franciszek, 1949, Gdańsk, malarz w zakładzie prywatnym, „agresywny wobec funkcjonariuszy MO, wrogo ustosunkowany do Rządu PRL”. Internowany 19 V – 3 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Drzycimski Andrzej, 1942, Gdańsk, historyk, dziennikarz, kierownik Oddziału Gdańskiego redakcji „Wrocławskiego Tygodnika Katolików”, działacz Stowarzyszenia PAX, w VIII 1980 podczas strajku obecny jako dziennikarz w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, sygnatariusz oświadczenia dziennikarzy w Stoczni Gdańskiej, członek NSZZ „Solidarność”, członek KZ przy Wydawnictwie PAX w Warszawie, towarzyszący delegacji NSZZ „Solidarność” i Lecha Wałęsy podczas wizyty u Jana Pawła II w Watykanie oraz wizyt związkowych i Lecha Wałęsy w 1981 we Włoszech, Japonii i Francji. Internowany 13 XII 1981 – 9 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Duda-Gwiazda Joanna, 1939, Gdańsk, współzałożycielka WZZ Wybrzeża, redaktorka „Robotnika Wybrzeża”, w VIII 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini Prezydium MKS, członkini NSZZ „Solidarność” w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, członkini Prezydium MKZ i redakcji „Biuletynu Informacyjnego Solidarność”, delegatka na I WZD, członkini ZR. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I 1982 w Gołdapi, 2 III – 23 VII 1982 w Darłówku.

 

Dumowski Zdzisław, 1953, Toruń, polonista, członek NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu, członek KZ, redaktor pisma „Wolne Słowo” wydawanego przez ZR, członek-założyciel KOWzP w Toruniu. Internowany 29 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 3 XI 1982, w Strzebielinku.

 

Duszyński Janusz, 1944, Grudziądz, technik mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 24 II 1982 w Potulicach, powtórnie 12 V – 30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Dymarski Lech, 1949, Poznań, polonista, poeta, działacz opozycji przedsierpniowej, współpracownik KSS „KOR”, członek KKP, redaktor pisma „Solidarność Wielkopolski”, delegat na I WZD, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII 1981 – 23 XII 1992 w Warszawie-Białołęce.

 

Dziechciowski Tadeusz, 1940, Szczecin, bibliotekarz, członek NSZZ „Solidarność”, redaktor tygodnika „Jedności”, członek MKR, delegat na I WZD, członek ZR, 13 – 15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Internowany 26 XII 1981 w KW MO w Szczecinie, 27 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Dzilne Janusz, 1954, Gdańsk, inżynier kadłubowy, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Internowany 9 XI – 6 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Dziuba Jarosław, 1949, Warszawa, biolog, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Szkolno-Wychowawczym w Laskach. Internowany 6 VIII 1982 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 29 IX 1982 w Strzebielinku.

 

Eichelberger Jan, 1940, Gdynia, kierowca, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Autobusowo-Trolejbusowym Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Gdyni, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 24 II – 29 IV 1982 w Strzebielinku, powtórnie 1 IX – 3 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Falkowski Henryk, 1951, Przesławice woj. toruńskie, technik mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Warma” w Grudziądzu, członek KZ. Internowany 12 V – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Fenrych Przemysław, 1951, Szczecin, historyk, bibliotekarz, współpracownik ROPCiO i RMP, w VIII 1980 uczestnik strajku solidarnościowego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ, przewodniczący Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” redaktor naczelny „Komunikatu Zarządu Regionu NSZZ »Solidarność«„, członek prezydium ZR, rzecznik prasowy ZR. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 24 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Fierka Zygmunt, 1933, Lębork, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia „Zwar” w Lęborku. Internowany 13 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Fijołek Wincenty, 1954, Toruń, elektromonter, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex”, członek KZ, zatrzymany za kontakty z drukarzami i kolporterami wydawnictw podziemnych. Internowany 1 IX – 17 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Filipkowski Antoni, 1953, Gdańsk, sztauer, w VIII 1980 współorganizator strajku w Zarządzie Portu w Gdańsku, wiceprzewodniczący KS Rejonu I, członek NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Założycielskiego (później Komisji Rejonowej) Rejonu I, po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator strajku w zakładzie pracy. Internowany 5 XI – 7 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Fortuna Grzegorz, 1953, Gdańsk, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego i Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX w Gdańsku, współredaktor kolumny „Samorządność” (dodatku do gdańskiego „Dziennika Bałtyckiego”), współpracownik ZR. Internowany 13 I – 27 II 1982 w Strzebielinku.

 

Frankiewicz Henryk, 1938, Gdańsk, tokarz, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportu i Sprzętu Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 23 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Frączak Krzysztof, 1956, Sopot, student Politechniki Gdańskiej, działacz RMP, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, współzałożyciel i członek NZS na uczelni, współredaktor pism „Odnowa. Niezależne Pismo Młodzieży Akademickiej” i „Dialogi”. Internowany 13 XII 1981 – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Frejlich Stanisław, 1962, Tarłów woj. kieleckie, student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, członek NZS, według akt SB „nakłaniał studentów do bojkotu uroczystości 1 V 1982, miał brać udział w uszkadzaniu urządzeń nagłaśniających zainstalowanych na trasie pochodu w Gdyni”. Internowany 3 V – 14 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Gabryelski Janusz, 1946, Szczecin, inżynier mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, mąż zaufania, zatrzymany 23 VIII 1982 w Szczecinie. Internowany 8 IX – 16 X 1982 w Strzebielinku.

 

Gajek Jacek, 1941, Gdańsk, inżynier, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, członek NSZZ „Solidarność”, współpracownik OKO, wspierał działacza KK Eugeniusza Szumiejkę. Internowany 5 V – 16 X 1982 w Strzebielinku.

 

Gajewski Konrad, 1940, Tczew, uczestnik Grudnia ’70 w Tczewie, w VIII 1980 współorganizator strajku w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Założycielskiego, członek KZ, członek Prezydium KZ, współzałożyciel i członek redakcji „Biuletynu Informacyjnego” KZ, współzałożyciel, a następnie przewodniczący KOWzP przy „Polmo”. Internowany 13 XII 1981 – 6 II 1982 w Strzebielinku.

 

Gauden Grzegorz, 1953, Poznań, dziennikarz Biura Prasowego MKZ, następnie ZR Wielkopolska, założyciel i redaktor naczelny niezależnego czasopisma „Obserwator Wielkopolski”, redaktor naczelny „Wiadomości Dnia”. Internowany 13 XII 1981 – 8 I 1982 w Strzebielinku, następnie w Gębarzewie i Ostrowie Wielkopolskim do 7 VII 1982.

 

Gauza Witold, 1938, Lębork, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „Meprozet” w Lęborku, członek KZ. Internowany 13 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Gąsior Krzysztof, 1959, Warszawa, student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, członek NZS, redaktor naczelny tygodnika NZS WSM w Gdyni „Latarnia”, według akt SB zamierzał zakłócić przebieg uroczystości 1 Maja 1982 w Gdańsku, poprzez akcje ulotkowe oraz „zdobyć broń w czynnej napaści na funkcjonariusza MO bądź żołnierza WP”. Internowany 5 V – 14 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Gąsiorowski Waldemar, 1956, Słupsk, Fabryka Maszyn Rolniczych „Famarol”. Internowany 25 I – 3 III 1982 w Strzebielinku.

 

Gintowt-Dziewałtowski Kazimierz, 1950, Gdańsk, operator, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdańsku, przewodniczący Komisji Wydziałowej, po wprowadzeniu stanu wojennego członek Tajnej Komisji Zakładowej. Internowany 5 XI – 7 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Główczyński Wiesław, 1955, Gdańsk, matematyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ „Solidarność”, redaktor naczelny związkowego pisma uczelnianego „Spojrzenia”, 13 V 1982 współorganizator manifestacji na UG. Internowany 18 V – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Głuch Paweł, 1950, Starogard Gdański, inżynier mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Mebli Okrętowych „Famos” w Starogardzie Gdańskim, przewodniczący KZ, przewodniczący Oddziału ZR. Internowany 13 XII 1981 – 14 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Godlewski Arnold, 1931, Słupsk, dyrektor Zakładów Urządzeń Okrętowych „Sezamor” w Słupsku, zatrzymany za „brak nadzoru” w związku ze strajkiem, jaki wybuchł w przedsiębiorstwie 15 II 1983, usunięty ze stanowiska. Internowany 16 II – 3 III 1982 w Strzebielinku.

 

Goliszewski Jarosław Maciej, 1951, Warszawa, informatyk, współinicjator i współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, członek KZ. Internowany 13 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 7 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Gołaszewski Janusz, 1955, Słupsk, pracownik w prywatnym zakładzie mechanicznym. Internowany 25 I – 19 II 1982 w Strzebielinku.

 

Górnowicz Maria Ałła, 1960, Gdańsk, studentka Akademii Medycznej w Gdańsku, współredaktorka pisma „Odnowa. Niezależne Pismo Młodzieży Akademickiej”, według dokumentów SB „we wrześniu 1982 utworzyła komitet założycielski Towarzystwa Kursów Naukowych z zamiarem prowadzenia nielegalnych wykładów wśród młodzieży”. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 29 IV 1982 w Gołdapi, powtórnie 22 X – 1 XII 1982 w Darłówku.

 

Górski Robert, 1960, Szczecin, student Akademii Rolniczej w Szczecinie, członek NZS, przewodniczący Komitetu Założycielskiego NZS w AR, przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS, członek Międzyuczelnianego Komitetu NZS, założyciel i redaktor pisma AR „Kret”, w II i XII 1981 organizator strajków studenckich, 13 XII 1981 organizator wiecu protestacyjnego i inicjator rozwiązania strajku studenckiego na AR przed pacyfikacją, do II 1982 ukrywał się, w II 1982 relegowany z uczelni, skierowany do przymusowej pracy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Internowany 4 V 1982 w AŚ KW MO w Szczecinie, 8 V 1982 w Wierzchowie, 31 VIII 1981 – 30 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Grabowski Ryszard, 1957, Gdynia, student Uniwersytetu Gdańskiego, współzałożyciel i członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (późniejszego NZS) na UG, pracownik KK NSZZ „Solidarność”, współorganizator Biura Informacji Prasowej KK, zastępca redaktora naczelnego BIPS. Internowany 14 XII 1981 – 23 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Grygiel Krzysztof, 1957, Toruń, kontroler jakości, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu, członek KZ, założyciel i przewodniczący Zarządu Okręgu Toruńskiego Związku Młodzieży Demokratycznej. Internowany 14 XII 1981 – 11 II 1982 w Potulicach, powtórnie 28 V – 17 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Grzeszkiewicz Jerzy, 1933, Toruń, technik elektryk, członek NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu, delegat na I WZD, sekretarz Prezydium ZR, delegat na I KZD. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 10 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Guranowski Marek, 1955, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budownictwa Ogólnego w Słupsku, działacz RMP, współorganizator i przewodniczący KOWzP w Słupsku, członek ZR. Internowany 13 XII – 23 XII 1981 w Strzebielinku, aresztowany 17 IV 1982 w Słupsku, skazany 29 VI 1983 za przewożenie podziemnych publikacji i sprzętu drukarskiego na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę.

 

Guzek Ryszard, 1946, Gdynia, ślusarz, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Radiowych „Radmor” w Gdyni, „brał udział w zajściach ulicznych”. Internowany 13 V – 6 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Gwiazda Andrzej, 1935, Gdańsk, inżynier elektronik, uczestnik Grudnia ’70 w Gdańsku, współpracownik KSS „KOR”, współtwórca i działacz WZZ Wybrzeża, redaktor „Robotnika Wybrzeża”, w VIII 1980 inicjator strajku w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki „Elmor” w Gdańsku, członek Prezydium MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i współautor 21 postulatów, członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący MKZ oraz KKP, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 29 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, aresztowany 23 XII 1982 – 22 VII 1984 w AŚ Warszawa-Mokotów.

 

Hałas Jan, 1950, Gdańsk, technik elektryk, w VIII 1980 współorganizator strajku w Zarządzie Portu w Gdańsku, członek NSZZ „Solidarność”, członek KZ, delegat na I WZD, 14 – 19 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie pracy. Internowany 5 XI – 7 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Hamadyk Józef, 1949, Gdańsk, technik budowlany, w VIII 1980 uczestnik strajku w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, członek NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Założycielskiego, członek KZ, członek Prezydium KZ, członek Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” ZNTK. Internowany 13 XII 1981 – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Harat Feliks, 1936, Miastko, w VIII inicjator strajku 1980 w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Miastku, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ, członek zarządu MKK w Miastku. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Hejcz Barbara, 1956, Gdańsk, studentka Uniwersytetu Gdańskiego, współpracowniczka KSS „KOR”, WZZ Wybrzeża i SKS, w VIII 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (późniejszego NZS) na UG. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 29 IV 1982 w Gołdapi, aresztowana 30 VIII 1982 – 20 IV 1983 w AŚ w Gdańsku, sprawę karną o przynależność do NZS i kolportaż prasy podziemnej umorzono.

 

Helak Ryszard, 1940, Bydgoszcz, inżynier architekt, członek NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektowo-Technologicznym „Bispomasz”, przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący ZR, współpracownik niezależnego pisma „Wolne Związki”, redaktor naczelny dziennika ZR Bydgoskiego „Protest”, delegat na I WZD, delegat na I KZD. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 4 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Heldt Zbigniew, 1955, Toruń, pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Toruniu, zatrzymany w trakcie rutynowej kontroli drogowej za „polityczne wypowiedzi”. Internowany 17 III 1982 w Potulicach, 31 III – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Helski Eugeniusz, 1946, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Słupsku, doradca i inicjator powstania lokalnych struktur NSZZ RI „Solidarność”, członek-założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej oraz KOWzP w Słupsku. Internowany 13 XII – 31 XII 1981 w Strzebielinku

 

Herra Teodor, 1921, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni. Internowany 20 II – 30 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Hetel Janusz, 1947, Toruń, technik mechanik w prywatnym warsztacie, członek NSZZ „Solidarność”. Internowany 1 IX – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Hołownia Józef, 1938, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Elektronicznych „Unimor”, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 29 VIII – 23 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Hutyra Bolesław, 1938, Gdynia, marynarz w przedsiębiorstwie „Polservis” w Gdyni, członek KOWzP. Internowany 19 II – 10 IX 1982 w Strzebielinku.

 

Ignor Józef, 1941, Szczecin, kierowca, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie, w VIII 1980 uczestnik strajku w WPKM, wiceprzewodniczący KS, członek MKS w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, przewodniczący Komitetu Założycielskiego Pracowników Komunikacji Miejskiej, przewodniczący KZ, 13 – 15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni. Internowany 8 V 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 2 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Iwanowski Marek, 1951, Sopot, inżynier, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „Eltor” w Gdańsku. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Iwanów Zbigniew, 1948, Toruń, ekonomista, w VIII 1980 członek Prezydium KS w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu, członek NSZZ „Solidarność”, następnie MKS w Toruniu, delegat na I WZD, wiceprzewodniczący Prezydium ZR, delegat na I KZD, działacz „struktur poziomych” PZPR czyli Komisji Konsultacyjno-Porozumiewawczej Organizacji Partyjnych, członek-założyciel KOWzP w Toruniu. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 3 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Jabłoński Mirosław, 1956, Słupsk, pracownik w prywatnym zakładzie malarskim. Internowany 25 I – 3 III 1982 w Strzebielinku.

 

Jacyna Andrzej, 1952, Człuchów, lekarz, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący MKK w Człuchowie, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na l KZD. Internowany 13 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Jadłowski Waldemar, 1951, Szczecin, elektronik, redaktor „Biuletynu Informacyjnego Solidarność Wiejska Pomorze Zachodnie”, współpracownik KSS „KOR”. Internowany 25 I 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 19 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Jagiełło Henryk, 1952 Gdynia, nawigator, członek NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Morskim w Gdyni, szef Biura MKZ, członek Biura Organizacyjnego I KZD, kierownik działu kultury, nauki i oświaty Sekretariatu KK. Internowany 13 XII 1981 – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Jakubowski Krzysztof, 1949, Szczecin, szlifierz, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Mechanizmów Samochodowych „Polmo”, członek KZ. Internowany 8 V 1982 w Wierzchowie, 6 VIII – 16 X 1982 w Strzebielinku.

 

Jankowski Krystian, 1946, Toruń, laborant, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana” w Toruniu, wiceprzewodniczący KZ, członek Komisji Rewizyjnej ZR. Internowany 13 XII 1981 – 4 III 1982 w Potulicach, powtórnie 5 V – 31 V 1982 w Strzebielinku.

 

Jankowski Leszek, 1953, Gdańsk, rencista, współpracownik ROPCiO, współzałożyciel i działacz RMP, kolporter wydawnictw podziemnych, współpracownik Lecha Bądkowskiego przy MKZ. Internowany 13 XII 1981 – 23 III 1982 w Strzebielinku.

 

Jankowski Maciej, 1946, Warszawa, spawacz, członek NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII 1981 – 31 III 1982 w Strzebielinku.

 

Jankowski Mieczysław, 1937, Milanówek, inżynier energetyk, członek NSZZ „Solidarność” w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa Przemysłowego „Bistyp”. Internowany 13 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, 27 VII – 25 X 1982 w Strzebielinku.

 

Jankowski Wiesław, 1946, Otłoczyn, woj. włocławskie, spawacz, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu, wiceprzewodniczący MKZ, delegat na I WZD, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek-założyciel KOWzP w Toruniu. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 23 VII 1982 w Strzebielinku, powtórnie 21 VIII – 10 XII 1982 w Kwidzynie.

 

Janowski Gabriel, 1947, Faszczyce Stare woj. warszawskie, adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wiceprzewodniczący i rzecznik prasowy Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność”, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie. Internowany 13 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 19 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Janukiewicz Tadeusz, 1934, Szczecin, technik dentystyczny, członek NSZZ „Solidarność” w 109. Wojskowym Szpitalu Garnizonowym w Szczecinie, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych MON i MSW przy Międzyzakładowej Komisji Robotniczej Regionu Pomorza Zachodniego, członek RKK Służby Zdrowia, Prezydium KKK Pracowników Cywilnych MON i MSW, 13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Internowany 15 XII 1981 w areszcie Komendy Garnizonowej w Szczecinie, 19 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 15 X 1982 w Strzebielinku.

 

Jarmakowski Andrzej, 1953, historyk, działacz ROPCiO i RMP, członek NSZZ „Solidarność”, wicedyrektor Biura KK. Internowany 13 XII 1981 – 23 VIII 1982 w Strzebielinku.

 

Jaromirski Władysław, 1955, Szczecin, murarz w prywatnym zakładzie, członek NSZZ „Solidarność”. Internowany 9 V 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 29 IX 1982 w Strzebielinku.

 

Jasiński Jakub, 1958, Gdynia, matematyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ „Solidarność”, 13 V 1982 współorganizator manifestacji na UG. Internowany 18 V – 9 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Jastrzębska Iwona, 1956, Grudziądz (czasowo Gdańsk), ekonomistka, członkini NSZZ „Solidarność”, zatrudniona w Sekcji Radiowej Agencji „Solidarność” ZR. Internowana 14 XII 1981 w Strzebielinku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 22 XII 1981 w Grudziądzu, 2 I 1982 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I 1982 w Gołdapi, 2 III – 15 IV 1982 w Darłówku.

 

Jaworski Seweryn, 1931, Warszawa, członek NSZZ „Solidarność” w Hucie Warszawa, w VIII 1980 uczestnik strajku w HW, przewodniczący KS, członek Prezydium MKZ, przewodniczący KZ w HW, delegat na I WZD, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, aresztowany 23 XII 1982 – 22 VII 1984 w AŚ Warszawa-Mokotów.

 

Jerkiewicz Grzegorz, 1958, Gdańsk, współzałożyciel NZS na Politechnice Gdańskiej, uchwałą Plenum MKZ w Gdańsku wchodził w skład Prezydium jako obserwator z ramienia NZS uczelni Wybrzeża, obserwator z ramienia NZS w KKP i na I KZD. Internowany 13 XII 1981 – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Jędrzejewski Antoni, 1937, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek KZ, współpracownik KPN. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Jobczyk Adam, 1952, Szczecin, monter okrętowy, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem w Szczecinie, sekretarz KZ. Internowany 16 VI 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 15 X 1982 w Strzebielinku.

 

Jóźwiak Janusz, 1951, Zębowo woj. słupskie, rolnik indywidualny, członek Prezydium Koła Gminnego w Kobylnicy, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZR NSZZ RI „Solidarność”. Internowany 13 XII 1981 – 29 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Jurczyk Marian, 1935, Szczecin, spawacz, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, w VIII 1980 przewodniczący KS w Stoczni, następnie przewodniczący MKS, sygnatariusz szczecińskich Porozumień Sierpniowych, przewodniczący MKR w Szczecinie, członek KKP, delegat na I WZD, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 2 VIII – 22 XII 1982 w Strzebielinku, aresztowany 23 XII 1982 – 22 VII 1984 w AŚ Warszawa-Mokotów.

 

Kabulski Zbigniew, 1947, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Banku Gospodarki Żywnościowej w Słupsku, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Kaczyński Lech, 1949, Sopot, prawnik, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, współpracownik KSS „KOR”, działacz WZZ Wybrzeża, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, doradca MKS, szef Biura Interwencyjnego i kierownik Biura Analiz Bieżących MKZ, członek NSZZ „Solidarność” na UG, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD. Internowany 13 XII 1981-17 X 1982 w Strzebielinku.

 

Kajut Andrzej, 1952, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „Eltor” w Gdańsku. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Kalas Jacek, 1959, Toruń, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Zarządu NZS UMK, członek-założyciel KOWzP w Toruniu. Internowany 16 I 1982 w Potulicach, 31 III – 23 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Kamieński Mirosław, 1954, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni, wiceprzewodniczący KZ, przewodniczący Sekcji Krajowej pracowników cywilnych MON i MSW. Internowany 14 XII 1981 – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Kapczyński Maciej, 1958, Gdańsk, student Akademii Medycznej w Gdańsku, działacz KSS „KOR” i RMP, członek NZS, współzałożyciel i jeden z głównych wydawców niezależnego Wydawnictwa „Alternatywy”. Internowany 13 XII 1981 – 25 III 1982 w Strzebielinku.

 

Karandziej Jan, 1955, Gdańsk, spawacz, działacz WZZ Wybrzeża, w VIII 1980 w organizator strajku w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, przewodniczący KS, po strajkach przywrócony do pracy w Stoczni Północnej, członek NSZZ „Solidarność”, drukarz MKZ, drukarz przy drukarni KZ Zarządu Portu w Gdańsku, członek Komisji Wydziałowej, 14-19 XII 1981 uczestnik strajku w Porcie Gdańskim. Internowany 31 XII 1981 – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Karczewski Andrzej, 1957, Gdynia, student Uniwersytetu Gdańskiego, sekretarz NZS na uczelni. Internowany 13 XII 1981 – 16 I 1982 w Strzebielinku.

 

Karut Andrzej, 1949, Deszczno woj. gorzowskie, nauczyciel, działacz harcerski, członek NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym pracownik Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, za udział w głodówce protestacyjnej. Internowany 1 IX – 6 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Kaszuba Andrzej, 1952, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Kazańczuk Wincenty, 1950, Warszawa, inżynier elektryk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia „Zwar” w Międzylesiu, przewodniczący KZ, członek ZR, delegat na I KZD. Internowany 16 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 23 XII 1892 w Strzebielinku.

 

Keiling Jerzy, 1937, Gdańsk, filolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Koła Wydziałowego, członek KZ. Internowany 29 V – 9 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Kędzierski Zygmunt, 1936, Gdynia, technik samochodowy, w VIII 1980 współorganizator strajku w PKS – Oddział w Gdyni, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 14 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Kijanka Czesław, 1944, Bircza woj. przemyskie, członek NSZZ „Solidarność” w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Birczy, przewodniczący Prezydium Komitetu Założycielskiego Regionu Południowo-Wschodniego, członek KKP, delegat na I WZD, delegat na I KZD przewodniczący ZR, członek KK. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII 1981 – 17 V 1982 w Warszawie-Białołęce.

 

Kinaszewski Adam, 1944, Gdańsk, dziennikarz, w VIII 1980 reporter TVP podczas strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskim Ośrodku TVP, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Kisiel Andrzej, 1951, Szczecin, cieśla, członek NSZZ „Solidarność” w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Internowany 9 V 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 29 IX 1982 w Strzebielinku.

 

Kisielewski Tadeusz, 1939, Reda woj. gdańskie, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdyni, członek Prezydium KZ. Internowany 13 XII 1981 – 30 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Kiszkis Jerzy, 1938, Gdańsk, aktor Teatru „Wybrzeże” w Gdańsku, w VIII 1980 wspierał występami w Sali BHP strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ „Solidarność”, członek KZ. Internowany 13 XII 1981 – 14 I 1982 w Strzebielinku.

 

Klamrowski Mieczysław, 1958, Gdańsk, członek WZZ Wybrzeża, pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, w VIII 1980 współorganizator strajku w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, członek KS, po strajkach powrócił do pracy w Stoczni Północnej, członek NSZZ „Solidarność”, członek KZ. Internowany 23 I – 7 III 1982 w Strzebielinku.

 

Klawikowski Brunon, 1926, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KZ, według dokumentów SB związany z KSS „KOR”. Internowany 13 XII 1981 – 13 I 1982 w Strzebielinku, 13 I – 27 IV 1982 w Darłówku.

 

Klukowski Wojciech, 1957, Szczecin student Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, współpracownik ROPCiO, KPN, członek SKS, członek NZS, przewodniczący NZS PAM, delegat na I Zjazd NZS, członek KOWzP. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 26 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Kłobuszyński Józef, 1935, Miastko woj. słupskie, lekarz weterynarii, kierownik lecznicy dla zwierząt w Miastku, członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący KZ, inicjator powstania lokalnych struktur związkowych, wiceprzewodniczący MKK w Miastku, delegat na I WZD, członek ZR. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Kmieciak Julian, 1926, Lębork, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Lęborku, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 13 XII – 23 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Kmiecik Jerzy, 1950, Gdańsk, ślusarz, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, członek KS i MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący (później przewodniczący) Komisji Wydziałowej Wydziału K-2, członek Prezydium KZ, 14-15 XII 1981 współorganizator strajku i członek KS w zakładzie pracy. Internowany 23 I – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Kniaź Mieczysław, 1950, Szczecin, mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Dana”, w stanie wojennym „podejrzewany o kolportaż ulotek antypaństwowych”. Internowany 22 VI 1982 w Wierzchowie, 6 VIII – 19 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Kobyliński Jerzy, 1960, Gdańsk, student Politechniki Gdańskiej, członek NZS i przewodniczący jego struktur na uczelni. Internowany 13 XII 1981 – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Kobyliński Zdzisław, 1924, Gdańsk, w VIII 1980 podczas strajku delegat Oddziału Osobowego PKS -Oddział w Gdańsku do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Prezydium MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium MKZ. Internowany 13 XII 1981 – 13 I 1982 w Strzebielinku, 13 I – 25 III 1982 w Darłówku.

 

Kobzdej Izabela, 1959, Gdańsk, studentka Politechniki Gdańskiej, członkini RMP, współredaktorka pisma „Odnowa. Niezależne Pismo Młodzieży Akademickiej”. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 29 IV 1982 w Gołdapi.

 

Kocent Kazimierz, 1929, Stara Huta, woj. gdańskie, rolnik indywidualny, przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność”, członek KK NSZZ RI „Solidarność”. Internowany 13 XII 1981 – 27 I 1982 w Strzebielinku.

 

Kocjan Stanisław, 1942, Szczecin, elektryk, w VIII 1980 współprzewodniczący KS w Zakładach Chemicznych Police, członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący MKR, delegat na I WZD, sekretarz ZR, delegat na I KZD, wiceprzewodniczący Zjazdu, członek KK. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 2 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Kokot Marian, 1953, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Gdańsk-Maćkowy, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Kokot Zbigniew, 1950, Konopiska woj. częstochowskie, członek NSZZ „Solidarność” w Hucie im. B. Bieruta w Częstochowie, współzałożyciel Regionalnego Komitetu Założycielskiego, członek Prezydium i przewodniczący RKZ, I WZD, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII 1981 – 7 I 1982 w Strzebielinku, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Załężu i Nowym Łupkowie, zwolniony 14 XI 1982.

 

Kolińska Anna, 1934, Gdynia, członkini NSZZ „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, członkini KZ i Prezydium Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej, skarbnik ZR. Internowana 13 XII-14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 22 IV 1982 w Gołdapi

 

Kołakowski Piotr, 1961, Gdynia, niepracujący. Internowany 28 V – 14 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Kołakowski Zdzisław, 1948, Toruń, informatyk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana” w Toruniu, zatrzymany za „prowadzenie rozmów politycznych w miejscu pracy, noszenie opornika, uczestnictwo w manifestacjach”. Internowany 12 V – 5 VI 1982 w Strzebielinku, powtórnie 1 IX – 16 IX 1982 w Kwidzynie.

 

Komin Lech, 1945, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Lokomotywowni PKP w Słupsku, członek KZ, członek MKZ, w X 1980 uczestnik głodówki kolejarzy we Wrocławiu. Internowany 13 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Konury Zdzisław, 1952, Szczecin, technik mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, w VIII 1980 współorganizator strajku w „Gryfii”, członek KS, wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej, delegat do MKR w Szczecinie, 13 – 15 XII 1981 uczestnik strajku, wiceprzewodniczący KS, 18 XII 1981 zwolniony z pracy. Internowany 5 V 1982 w AŚ w Szczecinie, 10 V 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 23 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Kopeć Dariusz, 1960, Twarogi woj. siedleckie, technolog drewna, rolnik indywidualny, członek NSZZ RI „Solidarność”. Internowany 13 XII 1981 – 10 II 1982 w Warszawie-Białołęce, powtórnie 22 V 1982 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 8 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Kordowski Marian, 1948, Chełmno, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Akcesoriów Meblowych, członek KZ, delegat na I WZD, członek ZR, przewodniczący Zarządu Podregionu w Chełmnie. Internowany 13 XII 1981 – 20 I 1982 w Potulicach, powtórnie 15 III 1982 w Potulicach, 31 III – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Korejwo Stefan, 1952, Słupsk, inżynier mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet-Famarol” w Słupsku, w VIII 1980, w VIII 1980 uczestnik strajku w „Famarolu”, przewodniczący KS, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, członek Prezydium MKZ, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII 1981 – 10 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Koss Jan,1948, Gdynia, związany z KSS „KOR” i RMP, w VIII 1980 główny organizator strajku w Zakładzie Zaopatrzenia Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni, członek NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium KZ. Internowany 14 XII 1981 – 6 III 1982 w Strzebielinku.

 

Kowalewski Zenon, 1933, Kościerzyna, członek NSZZ „Solidarność” w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Grabowie Kościerskim, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Koziatek Jan, 1942, Gdańsk, inżynier, współpracownik WZZ Wybrzeża, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, członek Prezydium KZ, delegat na I WZD, delegat na I KZD. Internowany 13 XII 1981 – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Kozicki Andrzej, 1945, Gdynia, inżynier, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, członek KS i delegat do MKS, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, przewodniczący Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, delegat na I WZD, członek Prezydium ZR. Internowany 13 XII 1981 – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Kozłowski Stefan, 1955, Szczecin, mechanik, pracownik Centralnego Ośrodka Szkoleniowego Żeglarstwa w Trzebieży, działacz Biura Interwencyjnego KSS „KOR”, współzałożyciel WZZ Pomorza Zachodniego, członek redakcji „Robotnika” i „Robotnika Szczecińskiego”, VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, członek NSZZ „Solidarność”. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 4 I 1982 w Wierzchowie, w VI 1982 nie wrócił z przepustki i ukrywał się, 3 XI 1982 zatrzymany, powtórnie internowany 4 XI – 23 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Krajnik Janusz, 1959, Bydgoszcz, student, członek NZS na Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy, przewodniczący władz uczelnianych NZS, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 9 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Kranc Kazimierz, 1945, Toruń, geofizyk, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Geofizyki Morskiej i Lądowej Górnictwa Naftowego Geofizyka w Toruniu, członek KZ. Internowany 10 V – 24 VII 1982 w Strzebielinku, powtórnie 1 IX – 18 IX 1982 w Kwidzynie.

 

Kraska Henryk, 1953, Gdynia, inżynier chemik, w VIII 1980 współorganizator strajku w Zakładzie Farb „Polifarb” w Gdyni, członek NSZZ „Solidarność”. Internowany 13 XII 1981 – 6 III 1982 w Strzebielinku.

 

Krause Andrzej, 1952, Grudziądz, tokarz, członek NSZZ „Solidarność” w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, przewodniczący KZ, sekretarz MKZ w Grudziądzu, członek Prezydium MKZ w Grudziądzu, delegat na I WZD, członek ZR. Internowany 13 XII 1981 – 20 I 1982 w Potulicach, powtórnie 18 V – 5 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Krawaczyński Benedykt, 1957, Biskupiec (czasowo Gdańsk), monter w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, według dokumentów SB „organizator grup młodzieżowych RMP”. W dokumentach SB jest ślad po decyzji internowania w Strzebielinku 14 I 1982 i jej uchylenia dnia następnego, internowani nie odnotowali obecności takiej osoby, więc może nawet nie był przywieziony do Strzebielinka.

 

Krezymon Jan, 1946, Toruń, hydromechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Spółdzielni Inwalidów im. J. Kilińskiego w Toruniu, przewodniczący KZ, delegat na I WZD, członek ZR, działacz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany 17 XII 1981 – 19 III 1982 w Potulicach, powtórnie 10 V – 30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Król Witold, 1938, Radom, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalowych im. gen. „Waltera” w Radomiu, sekretarz Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący KZ, delegat na I WZD, delegat na I KZD, wiceprzewodniczący ZR, członek KK. Internowany 13 XII 1981 – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII 1981 – 13 VII 1982 w Warszawie-Białołęce.

 

Kruża Tadeusz, 1952, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie, przewodniczący struktur związkowych na Wydziale Obróbki Kół Zębatych, członek Prezydium KZ. Internowany 13 XII 1981 – 27 I 1982 w Strzebielinku.

 

Krysiak Andrzej, 1959, Toruń, tokarz, członek NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn i Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Toruniu, członek KPN. Internowany 22 XII 1981 – 17 III 1982 w Potulicach, powtórnie 28 V – 30 VI 1982 w Strzebielinku i po raz trzeci 1 IX – 17 XI 1982 w Kwidzynie.

 

Krzesiński Andrzej, 1949, Słupsk, w VIII 1980 uczestnik strajku w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Sezamor”, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Założycielskiego, członek KZ. Internowany 13 XII – 31 XII 1981 w Strzebielinku, powtórnie 16 II – 4 III 1982 w Strzebielinku.

 

Kucał Zygmunt, 1936, Gdańsk, sympatyk KSS „KOR”, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Internowany 13 XII 1981 – 7 III 1982 w Strzebielinku.

 

Kuczkowski Ryszard, 1953, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Internowany 23 I – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Kuczyński Maciej, 1949, Gdańsk, pracownik Biura Pełnomocnika Wojewody Gdańskiego ds. Zarządzania Majątkiem KK i ZR Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, współpracownik OKO, według akt SB ukrywał w swoim mieszkaniu założyciela OKO Andrzeja Konarskiego. Internowany 29 V – 16 X 1982 w Strzebielinku.

 

Kukuła Mieczysław, 1946, Grudziądz, socjolog, członek NSZZ „Solidarność” w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, członek KZ, delegat na I WZD, wiceprzewodniczący Zarządu Podregionu Grudziądzu, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII 1981 – 5 I 1982 w Strzebielinku, 5 I 1982 w Potulicach, 31 III – 10 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Kuleszka Zdzisław, 1960, Gdańsk, stolarz w Gdańskich Zakładach Stolarki Budowlanej, według dokumentów SB „wrogo ustosunkowany do rządu PRL i organów porządkowych”. Internowany 18 V 1982 w Kwidzynie, 28 V – 8 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Kulig Krzysztof, 1961, Gdańsk, kierowca, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Ślizgowych „Bimet” w Gdańsku. Internowany 13 V – 21 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Kulig Romuald, 1941, Słupsk, technik melioracji wodnych, członek NSZZ „Solidarność” w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Słupsku, przewodniczący KZ, od XI 1981 etatowy pracownik ZR. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, powtórnie 30 IV – 3 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Kulkowski Jan, 1954, Gdańsk, operator, pracownik Pomorskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Gdańsku, „wrogo ustosunkowany do organów MO oraz do wprowadzenia stanu wojennego”. Internowany 6 VI – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Kuraczyk Bogusław, 1938, Warszawa, geograf, członek NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim. Internowany 11 V 1982 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 6 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Kuroń Jacek, 1934, Warszawa, działacz społeczny, członek KSS „KOR”, doradca MKZ w Gdańsku, następnie KKP, następnie KK, członek Rady Programowo-Konsultacyjnej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych, uczestnik I WZD, uczestnik I KZD. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII – 2 IX 1982 w Warszawie-Białołęce, aresztowany 3 IX 1982 – 22 VII 1984 w AŚ Warszawa-Mokotów.

 

Kurpisz Piotr, 1961, Nowielin woj. szczecińskie, murarz, członek NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budownictwa Ogólnego nr 1 w Szczecinie, członek KZ. Internowany 8 V 1982 w Wierzchowie, 6 VIII – 15 X 1982 w Strzebielinku.

 

Kuskowski Henryk, 1933, Gdańsk członek NSZZ „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, członek KZ. Internowany 13 XII 1981 – 10 III 1982 w Strzebielinku.

 

Kwieciński Marian, 1940, Lubań woj. jeleniogórskie, członek NSZZ „Solidarność” w Lokomotywowni Węzła PKP w Węglińcu, przewodniczący KZ, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII – 23 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Lamkiewicz Leszek, 1954, Tczew, technik samochodowy, współpracownik WZZ Wybrzeża, w lipcu 1980 uczestnik absencyjnego strajku solidarnościowego (ze strajkującymi zakładami w Lublinie) w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie, członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący KZ, delegat na I WZD, członek ZR. Internowany 13 XII 1981 – 9 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Lamkowski Jerzy, 1932, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie, członek KZ. Internowany 13 XII 1981 – 14 I 1982 w Strzebielinku.

 

Lappe Andrzej, 1952, Gdańsk, tokarz, kontroler biletów w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Gdańsk, członek Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” WPK w Gdańsku, sekretarz KZ, 14 XII 1981 próbował zorganizować strajk w zakładzie, zwolniony z pracy, od maja 1982 pracownik Przedsiębiorstwa Usług Technicznych „Elpro” w Gdyni. Internowany 11 V – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Laskowski Mariusz, 1952, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, przewodniczący Koła w Gospodarstwie Transportu Samochodowego – Zakład Zaopatrzenia. Internowany 13 XII 1981 – 24 III 1982 w Strzebielinku.

 

Lasoń Zenon, 1944, Słupsk, elektryk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Cukierniczego „Pomorzanka” w Słupsku, VIII 1980 współorganizator strajku i przewodniczący KS w ZPC, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ w ZPC, członek Prezydium MKZ w Słupsku, delegat na I WZD. Internowany 13 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Ląkiert Marek, 1955, Storlus woj. toruńskie, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Akcesoriów Meblowych w Chełmnie, członek KZ. Internowany 30 III 1982 w Potulicach, 31 III – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Lech Tadeusz, 1931, Gdańsk, narzędziowiec, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Transbud” w Gdańsku. Internowany 17 V – 7 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Lemański Krzysztof, 1956, Gdańsk, mechanik samochodowy, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Produkcyjno-Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Gdańsku, sekretarz KZ, członek KOWzP. Internowany 13 XII 1981 – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Lewandowski Gerard, 1942, Bydgoszcz, plastyk, fotograf, w VIII 1980 uczestnik strajku w Zakładach Rowerowych „Predom-Romet” w Bydgoszczy, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, etatowy pracownik MKZ/ZR, projektant graficzny gazet i większości plakatów bydgoskiej „Solidarności”, współpracownik KOWzP. Internowany 13 XII 1981 – 31 III 1982 w Potulicach, 31 III – 11 V 1982 w Strzebielinku

 

Libich Józef, 1932, Lębork, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „Meprozet” w Lęborku. Internowany 13 XII – 23 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Lipiński Tadeusz, 1951, Słupsk, ślusarz, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Sezamor” w Słupsku. Internowany 20 V 1982 w AŚ w Słupsku, 29 V – 31 V 1982 w Strzebielinku, skąd zabrany do AŚ w Słupsku, aresztowany 1 VI 1982 w Słupsku za redagowanie i produkowanie ulotek z wezwaniem do strajku 13 V 1982, skazany 14 VI 1983 na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę.

 

Lis Zbigniew, 1949, Gdańsk, uczestnik Grudnia ’70 w Gdańsku, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego wiceprzewodniczący KZ, delegat na I WZD, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek KK, współzałożyciel tzw. Sieci Wiodących Zakładów. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Lisiecki Leszek, 1942, Gdańsk, frezer, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator tajnej struktury zakładowej, członek redakcji pisma „Informator”. Internowany 5 XI – 6 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Lisiński Andrzej, 1955, Szczecin, mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Dana” w Szczecinie, aktywny w stanie wojennym, podejrzewany o „kolportowanie antypaństwowych ulotek” i „propagowanie wrogich poglądów”. Internowany 23 VI 1982 w Wierzchowie, 6 VIII – 7 X 1982 w Strzebielinku.

 

Ładwikowski Andrzej, 1949, Gdańsk, operator, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdańsku, członek Rady Rejonowej Portu Północnego, współpracownik pisma „Portowiec”. Internowany 29 VIII – 7 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Łapiński Henryk, 1948, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KZ. Internowany 31 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Łatacz Janusz, 1958, Pruszcz Gdański, elektromechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, przewodniczący Koła Wydziałowego. Internowany 13 V – 14 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Łaździn Janusz, 1953, Słupsk, technik elektryk, w VIII 1980 inicjator strajku w Północnych Zakładach Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku, członek Prezydium KS, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ. Internowany 16-31 XII 1981 w Strzebielinku, powtórnie 9 V – 15 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Łęgowski Krzysztof, 1957, Rumia, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zatrzymany za kolportaż wydawnictw podziemnych. Internowany 10 V – 11 VI 1982 w Strzebielinku, aresztowany 14 VI 1982 w Toruniu, skazany na 3 lata pozbawienia wolności za „pomoc w kolportowaniu ulotek”.

 

Łowicki Henryk, 1943, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „Eltor” w Gdańsku, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Łoziński Eugeniusz, 1950, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Północnej DOKP w Gdańsku. Internowany 13 XII – 31 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Łucki Tadeusz, 1947, Lębork, ślusarz, w VIII 1980 uczestnik strajku w Kombinacie Maszyn Budowlanych „Zremb” w Lęborku, członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 13 XII – 23 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Łużny Jan, 1942, Tarnowskie Góry, członek NSZZ „Solidarność” w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie, członek KPN, w VIII 1980 współorganizator strajku, wiceprzewodniczący KS, przewodniczący Prezydium KZ, oddelegowany do pracy w MKZ, delegat na I WZD, członek Działu Interwencji ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII 1981 – 8 I 1982 w Strzebielinku, następnie w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach, zwolniony 11 XII 1982.

 

Maciejewski Stefan, 1935, Gdańsk, inżynier, członek NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektowym „Techma-Projekt” w Gdańsku. Internowany 9 XI – 23 XII 1982 w Strzebielinku

 

Maćkowski Janusz, 1954, Katowice (czasowo Szczecin), student Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, członek NZS, współpracownik pisma NZS „Złoty Róg”. Internowany 7 V 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 15 X 1982 w Strzebielinku.

 

Madej Eugeniusz, 1949, Warszawa, monter silników, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych im. M. Nowotki, członek KZ. Internowany 11 V 1982 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 23 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Madrak Andrzej, 1955, Toruń, ekonomista, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu, członek KZ, delegat na I WZD, członek Prezydium ZR. Internowany 13 XII 1981 – 10 III 1982 w Potulicach, powtórnie 5 V – 19 IX 1982 w Strzebielinku.

 

Majewski Alfred, 1959, Kwidzyn, student Wyższej Szkoły Morskiej, członek NZS, według dokumentów SB „planował akcję terrorystyczną mającą na celu zdobycie broni palnej”. Internowany 3 V – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Majewski Janusz, 1946, Ustka, członek RMP, członek NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Rybołówstwa Morskiego „Łosoś” w Ustce, wiceprzewodniczący KZ, delegat na l WZD, członek ZR, delegat na I KZD. Internowany 13 XII 1981 – 12 II 1982 w Strzebielinku, aresztowany 13 V 1982 za próbę zorganizowania wiecu w SRM „Łosoś”, skazany 20 VII 1982 na 1 rok i 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na 4 lata, zwolniony 23 VIII 1983.

 

Magierowski Bolesław, 1936, Bydgoszcz, technik mechanik, w VIII 1980 uczestnik strajku w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Famor” w Bydgoszczy, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ, członek Prezydium MKZ. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Makuch Ditmar, 1949, Słupsk, w VIII 1980 uczestnik strajku w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Sezamor” w Słupsku, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”. Internowany 16 II – 4 III 1982 w Strzebielinku.

 

Marciniak Aleksander, 1951, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Drobiarskich w Żukowie, przewodniczący KZ. Internowany 12 V – 9 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Marusczyk Konrad, 1936, Sopot, inżynier elektronik, członek NSZZ „Solidarność” w Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej w Gdyni, przewodniczący KZ, delegat na I WZD, wiceprzewodniczący Prezydium ZR. Internowany 13 XII 1981 – 7 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Matuszewska Alicja, 1934, Gdynia, członkini NSZZ „Solidarność” w Garnizonowej Administracji Mieszkań w Gdyni, wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodnicząca KZ, delegatka na I WZD, członkini ZR, delegatka na I KZD, członkini Prezydium KK. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 23 VII 1982 w Gołdapi.

 

Matuszkiewicz Antoni, 1945, Świdnica, członek NSZZ „Solidarność” w Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, szef Sekcji ds. Kultury Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego NSZZ „Solidarność”, oddelegowany do Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego, redaktor naczelny „Niezależnego Słowa”, autor tekstów do „Solidarności Dolnośląskiej”. Internowany 13 XII 1981 – 19 I 1982 w Strzebielinku, 20 I – 26 II 1982 w Kamiennej Górze.

 

Mazowiecki Tadeusz, 1927, Warszawa, wiceprezes Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, w VIII 1980 przewodniczący Komisji Ekspertów MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, doradca KKP, następnie KK i przewodniczącego KK Lecha Wałęsy, redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”. Internowany 13 XII – 22 XII 1981 w Strzebielinku, następnie w Jaworzu i Darłówku, zwolniony 23 XII 1982.

 

Mądrzyk Jerzy, 1946, Szczecin, socjolog, członek NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budownictwa Ogólnego nr 1 w Szczecinie, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 9 V 1982 w Wierzchowie, 7 VIII – 16 X 1982 w Strzebielinku

 

Mąsior Michał, 1947, Rybnik, inżynier, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Rybniku, członek Komitetu Założycielskiego i Zakładowej Komisji Porozumiewawczej, wiceprzewodniczący KZ, delegat na I i II WZD, redaktor pisma „Szeptem”, reprezentant redakcji na II Krajowym Zjeździe Prasy Związkowej w Ursusie, delegat na I KZD, członek KK, Główny Inspektor Biura Ergonomii i Warunków Pracy KK. Internowany 13 XII 1981 – 8 I 1982 w Strzebielinku, 8 I 1982 w KW MO w Gdańsku, 9 I 1982 w KW MO w Katowicach, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Uhercach, KW MO w Katowicach, skąd zwolniony 23 XII 1982.

 

Mendyka Zbigniew, 1944, Gdańsk, inżynier elektryk, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Elektronicznych „Unimor” w Gdańsku, członek Prezydium KZ. Internowany 19 I – 27 II 1982 w Strzebielinku.

 

Merkel Jacek, 1954, Gdańsk, inżynier budowy okrętów, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący KZ, redaktor pisma „Rozwaga i Solidarność”, delegat na I WZD, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek Prezydium KK, współzałożyciel tzw. Sieci Wiodących Zakładów. Internowany 13 XII 1981 – 23 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Mierzejewski Henryk, 1949, Wejherowo, uczestnik Grudnia ’70 w Gdyni, w VIII 1980 współorganizator strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, członek Prezydium KS, członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, skarbnik i członek Prezydium KZ, członek Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD. Internowany 13 XII 1981 – 30 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Milewski Stanisław, 1950, Gniew, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego w Tczewie, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 31 III 1982 w Strzebielinku.

 

Miotk Tadeusz, 1934, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Sezamor” w Słupsku. Internowany 16 II – 26 II 1981 w Strzebielinku.

 

Misiakowski Grzegorz, 1959, Toruń, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Zarządu Uczelnianego NZS, zatrzymany za ukrycie powielacza. Internowany 21 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Misiewicz Władysław, 1942, Gdańsk, prawnik, pracownik naukowy Instytutu Morskiego w Gdańsku, członek NSZZ „Solidarność”, członek Plenum KZ, członek Sekcji Krajowej Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki, według dokumentów SB „organizator strajku, negatywnie ustosunkowany do PZPR”. Internowany 13 XII 1981 – 30 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Modrzewski Edward, 1941, Świnoujście, ślusarz, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Odra w Świnoujściu, członek Sekcji Krajowej Stoczniowców, przewodniczący Pionu Technicznego. Internowany 14 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 13 IX 1982 w Strzebielinku.

 

Modzelewska Marianna, 1960, Gdańsk, członkini NSZZ „Solidarność”, członkini redakcji BIPS. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 5 VII 1982 w Gołdapi.

 

Modzelewski Karol, 1937, Wrocław, historyk, członek NSZZ „Solidarność” w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego we wrocławskich placówkach PAN, członek Prezydium MKZ, członek KKP, rzecznik prasowy KKP, delegat na I WZD, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII 1981 – 23 XII 1982 w Warszawie-Białołęce, aresztowany 23 XII 1982 – 22 VII 1984 w AŚ Warszawa-Mokotów.

 

Mozga Bogusław, 1946, Warszawa, inżynier leśnictwa, członek NSZZ „Solidarność” w Naczelnym Zarządzie Lasów Państwowych w Warszawie, przewodniczący KZ, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Leśnictwa. Internowany 13 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Możejewski Eugeniusz, 1955, Gdynia, technik mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni, wiceprzewodniczący KZ, członek redakcji „Informatora NSZZ »Solidarność« w Stoczni Remontowej »Nauta« w Gdyni”. Internowany 13 XII 1981 – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Mrozik Alfons, 1930, Człuchów, nauczyciel, członek NSZZ „Solidarność” w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Człuchowie. Internowany 13 XII 1981 – 18 I 1982 w Potulicach, 18 I – 20 I 1982 w Strzebielinku.

 

Mrożek Stanisław, 1931, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Spółdzielni Inwalidów w Gdańsku Oddział w Tczewie. Internowany 13 XII 1981 – 14 I 1982 w Strzebielinku.

 

Muchowski Mirosław, 1949, Gdańsk, handlowiec, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Usługowo-Wytwórczych „Prorem” w Gdańsku. Internowany 13 V – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Mueller Ryszard, 1954, Toruń, technik budowlany, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu, wiceprzewodniczący KZ, odlegowany przez ZR na strajk okupacyjny w dyrekcji Cukrowni Toruńskich. Internowany 14 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Musielak Andrzej, 1953, Bydgoszcz, matematyk, członek NSZZ „Solidarność” w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, członek Prezydium KZ, członek MKZ, delegat na I WZD, członek ZR. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 10 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Musielak Ryszard, 1950, Toruń, inżynier, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Elektronowych „Unitra-Toral” w Toruniu, przewodniczący KZ, delegat na l WZD, członek ZR, działacz Klubu Samorządnej Rzeczypospolitej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 10 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Muskat Mariusz, 1947, Sopot, współpracownik KSS „KOR”, SKS w Trójmieście i WZZ Wybrzeża, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ „Solidarność”, etatowy pracownik MKZ (kierownik Zespołu Analiz Bieżących Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych), kierownik Działu Informacji i Propagandy KK, przewodniczący KZ przy ZR i KK. Internowany 13 XII 1981 – 9 III 1982 w Strzebielinku.

 

Mystkowski Jan, 1946, Warszawa, członek NSZZ „Solidarność” w Telewizji Polskiej w Warszawie, dziennikarz telewizji National Broadcasting Company. Internowany 13 XII 1981 – 16 I 1982 w Strzebielinku.

 

Naczk Józef, 1924, Tuchlino woj. gdańskie, rolnik indywidualny, członek NSZZ RI „Solidarność”, członek Komitetu Gminnego w Sierakowicach. Internowany 13 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Nagel Brunon, 1940, Grudziądz, tokarz, działacz opozycji przedsierpniowej, członek NSZZ „Solidarność” w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, członek Rady Wydziałowej. Internowany 13 XII – 23 XII 1981 w Potulicach, powtórnie 12 V – 12 VII 1982 w Strzebielinku

 

Napieralski Henryk, 1923, Więcbork woj. bydgoskie, nauczyciel, członek NSZZ „Solidarność” w Liceum Ekonomicznym w Więcborku, przewodniczący Międzyszkolnego Komitetu Założycielskiego w Więcborku, założyciel i redaktor pisma „Biuletyn Ziemi Krajeńskiej”, delegat na I WZD, przewodniczący Oddziału ZR w Sępólnie Krajeńskim, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII 1981 – 13 I 1982 w Strzebielinku, 13 I – 19 l 1982 w Darłówku.

 

Niczyperowicz Piotr, 1962, Olsztyn, student Wyższej Szkoły Morskiej, według akt SB „zamierzał rozrzucać ulotki nawołujące do zakłócenia uroczystości 1 Maja i wywołania zajść ulicznych w Gdyni”. Internowany 3 V – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Niedźwiedzki Jan, 1944, Lębork w VIII 1980 współorganizator strajku w Kombinacie Maszyn Budowlanych „Zremb” w Lęborku, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Noga Zygmunt, 1949, Starogard Gdański, tokarz, członek NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie „Ema-Elektron” w Starogardzie Gdańskim, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Nowak Gerard, 1943, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek Prezydium KZ. Internowany 13 XII 1981 – 6 III 1982 w Strzebielinku.

 

Obiegły Lech, 1959, Kutno, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek NZS. Internowany 10 V – 2 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Obuchowicz Marek, 1951, Golub-Dobrzyń, inżynier budownictwa lądowego, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów „Fermbet” w Golubiu-Dobrzyniu, przewodniczący Zarządu Podregionu w Golubiu-Dobrzyniu, delegat na l KDZ. Internowany 14 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 24 VII 1982 w Strzebielinku, powtórnie 11 XI – 8 XII 1982 w Kwidzynie

 

Ogiński Waldemar, 1954, Gdańsk, posadzkarz w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Pruszczu Gdańskim. Internowany 13 V – 14 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Olechnowicz Ryszard, 1934, Warszawa, inżynier rolnictwa, członek NSZZ „Solidarność” w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 w Warszawie-Białołęce 27 VIII – 9 XII 1982 w Strzebielinku. (W dokumentach SB czas internowania: 30 XII 1981 – 31 XII 1982.)

 

Olkiewicz Ryszard, 1940, Gdynia, sztauer, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdyni. Internowany 13 XII 1981 – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Olszak Wiesław, 1947, Toruń, inżynier elektryk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Toruniu, zatrzymany za kontakty z sympatykami „Solidarności”. Internowany 1 IX – 14 X 1982 w Strzebielinku.

 

Olszewski Stefan, 1945, Toruń, tokarz, członek NSZZ „Solidarność” na Stacji PKP Toruń Wschód, przewodniczący KZ, delegat na l WZD, członek ZR. Internowany 13 XII – 31 XII 1981 w Potulicach, powtórnie 10 V – 30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Onyszkiewicz Janusz, 1937, Warszawa, matematyk, członek NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim, w VIII 1980 przebywał w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, współzałożyciel NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty na UW, doradca MKZ Mazowsze, członek Prezydium MKZ, rzecznik prasowy KKP, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD, sekretarz i rzecznik prasowy Zjazdu, członek Prezydium KK, sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII 1981 – 23 XII 1982 w Warszawie-Białołęce, aresztowany 23 XII 1982 – 22 VII 1984 w AŚ Warszawa-Mokotów.

 

Ostrowski Ryszard, 1951, Toruń, pracownik Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex „ w Toruniu, zatrzymany za „podburzanie załogi i polityczne wypowiedzi w zakładzie pracy”. Internowany 2 IV – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Ożarowski Józef, 1961, Gdańsk, pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek RMP, kolporter prasy bezdebitowej. Internowany 23 I – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Pacewicz-Sobótka Jan, 1960, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS, członek KZ. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Pacyński Edmund, 1929, Słupsk, ślusarz, sympatyk KPN, członek NSZZ „Solidarność” w Północnych Zakładach Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku, członek prezydium KZ, członek MKZ, członek KOWzP. Internowany 13 XII 1981 – 17 III 1982 w Strzebielinku, powtórnie 17 V – 10 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Palka Grzegorz, 1950, Łódź, członek NSZZ „Solidarność” na Politechnice Łódzkiej, przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący Prezydium MKZ, delegat na I WZD, wiceprzewodniczący ZR, organizator Krajowej Konferencji Programowej NSZZ „Solidarność” w Łodzi, delegat na I KZD, członek Prezydium KK. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII 1981 – 23 XII 1982 w Warszawie-Białołęce, aresztowany 23 XII 1982 – 22 VII 1984 w AŚ Warszawa-Mokotów.

 

Parniewski Antoni, 1937, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Słupsku, przewodniczący KZ, przewodniczący Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Zakładów Technicznych Obsługi Rolnictwa, ZNMR i POM. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Patyna Józef, 1947, Trzebinia, mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini, członek Komitetu Założycielskiego, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD członek Prezydium KK, przewodniczący Komisji Interwencji, członek Krajowej Komisji Górnictwa. Internowany 13 XII 1981 – 8 I 1982 w Strzebielinku, 8 I 1982 w KW MO w Gdańsku, od 9 I 1982 w KW MO w Katowicach, od II 1982 w Zabrzu-Zaborzu, następnie w Tarnowskich Górach, skąd zwolniony 26 VII 1982.

 

Paziewski Michał, 1953, Szczecin, historyk archiwista, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie, sekretarz KZ, członek Prezydium Sekcji Krajowej Archiwistów, redaktor pisma „Jedność”. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Pelowski Maciej, 1952, Reda woj. gdańskie, kierowca mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Spółdzielczych Zakładach Gumowych im. M. Buczka w Redzie, przewodniczący KZ, 14-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Internowany 16 XII 1981 w Iławie, 28 V – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Pelowski Michał, 1939, Rychnowy woj. słupskie, rolnik indywidualny, inicjator powołania lokalnych ogniw „Solidarności” na wsi, delegat na krajowy zjazd „Solidarności Wiejskiej”, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Słupsku, przewodniczący ZR NSZZ RI „Solidarność” w Słupsku. Internowany 13 XII – 23 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Perejczuk Jan, 1942, Bydgoszcz, inżynier mechanik, w VIII 1980 uczestnik strajku w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Famor” w Bydgoszczy, przewodniczący KS, członek NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium KZ i MKZ, delegat na I WZD, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 6 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Petriczuk Wiktor, 1946, Gdańsk, trymer, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdańsku. Internowany 5 XI – 7 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Petrykowski Piotr, 1956, Toruń, nauczyciel w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, zatrzymany za „krytykę postępowania władz politycznych i funkcjonariuszy wygłoszoną w trakcie zebrania rady pedagogicznej”. Internowany 10 V – 30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Pękała Henryk, 1931, Toruń, piekarz, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana” w Toruniu, podejrzany o udział w nielegalnych zebraniach sympatyków NSZZ „Solidarność”. Internowany 12 V – 30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Piechowski Jerzy, 1940, Grudziądz, technik elektryk, w VIII 1980 uczestnik strajku w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, członek NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Założycielskiego, członek KZ, przewodniczący Komisji Wydziałowej, delegat na I WZD. Internowany 12 V – 30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Pienkowska Alina, 1952, Gdańsk, pielęgniarka w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini WZZ Wybrzeża, w VIII 1980 uczestniczka strajku w stoczni, przewodnicząca KS w stoczniowej przychodni, członkini Prezydium MKS, współredaktorka 21 postulatów, sygnatariuszka Porozumień Sierpniowych, członkini NSZZ „Solidarność”, członkini Prezydium MKZ i przewodnicząca Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, delegatka na I WZD, członkini ZR, delegatka na I KZD. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 23 VII 1982 w Gołdapi.

 

Pieńkowski Roman, 1951, Gdańsk, inżynier mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej im. Lenina, redaktor naczelny zakładowego „Biuletynu Informacyjnego »Solidarność«„. Internowany 13 XII 1981 – 23 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Piesiak Andrzej, 1954, Jelenia Góra, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Jeleniej Górze, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ, wiceprzewodniczący MKZ, działacz KOWzP, delegat na I WZD, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KKP i KK. Internowany 13 XII 1981 – 6 I 1982 w Strzebielinku, następnie w Kamiennej Górze, Głogowie, Gębarzewie, 30 VII – 8 XII 1982 w Kwidzynie.

 

Pietkiewicz Antoni, 1948, Kalisz, współpracownik KSS „KOR”, działacz ROPCiO, w 1980 uczestnik strajków w Kaliszu, doradca Komitetów Strajkowych, członek Komitetu Założycielskiego w Kombinacie Budowlanym w Kaliszu, przewodniczący MKZ, przewodniczący Zarządu Okręgu w Kaliszu, delegat na I WZD, wiceprzewodniczący ZR, p.o. przewodniczącego ZR, delegat na I KZD, sekretarz Prezydium Zjazdu, członek KK. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, od 30 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, we IX 1982 nie wrócił z przepustki.

 

Pietrucha Tadeusz, 1934, Gdańsk, marynarz, członek NSZZ „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, członek Prezydium KZ i jej przewodniczący. Internowany 13 XII 1981 – 2 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Pilachowski Zbigniew, 1958, Gdynia, spedytor, członek NZS, etatowy pracownik BIPS (sekretarz redakcji ds. organizacyjnych). Internowany 14 XII 1981 – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Piotrowicz Henryk, 1948, Ustka, w VIII 1980 współorganizator strajku w Stoczni „Ustka” w Ustce, przewodniczący KS, członek NSZZ „Solidarność”. Internowany 13 XII – 18 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Pionk Hubert, 1943, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej „Unitra-Magmor” w Gdańsku, przewodniczący KZ. Internowany 19 I – 27 II 1982 w Strzebielinku.

 

Piotrowski Mieczysław, 1940 Gdańsk szlifierz, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdańsku, przewodniczący Komisji Rewizyjnej KZ. Internowany 5 XI – 7 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Pirowski Jarosław, 1959, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność”, etatowy pracownik Radiowej Agencji „Solidarność” w ZR. Internowany 14 XII 1981 – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Pisarski Artur, 1964, Gdańsk, uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Gdańsku, społeczny kolporter ZR. Internowany 14 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku, powtórnie 10 V – 10 VII 1982 w Iławie.

 

Plewa Romuald, 1953, Gdańsk, student Politechniki Gdańskiej, fotograf-dokumentalista początków NSZZ „Solidarność”, współpracownik Sekcji Historycznej przy MKZ. Internowany 17 V – 12 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Połeć Paweł, 1951, Słupsk, technik, członek NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Słupsku, etatowy pracownik MKZ i ZR, redaktor naczelny „Solidarności Słupskiej”. Internowany 14 XII 1981 – 30 I 1982 w Strzebielinku, powtórnie 3 V – 15 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Pobidyński Jarosław, 1961, Gdańsk, niepracujący, członek Gdańskiego Środowiska Narodowego, współwydawca prasy bezdebitowej (m.in. „Przeglądu Gdańskiego”). Internowany 13 II – 9 III 1982 w Strzebielinku.

 

Popliński Walter, 1941, Gdynia, kierowca, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Transportowo-Spedycyjnym „Transocean” w Gdyni, członek Prezydium KZ. Internowany 13 XII 1981 – 12 II 1982 w Strzebielinku.

 

Popławski Michał Zdzisław, 1945, Gdańsk, monter, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej, 13 IV 1982 współinicjator strajku w zakładzie pracy. Internowany 12 V – 23 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Poziomski Antoni, 1953, Gdynia, inżynier mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, przewodniczący koła związkowego. Internowany 13 XII 1981 – 3 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Poźniak Zbigniew, 1957, Rumia, kierowca mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Transportowo-Spedycyjnym „Transocean” w Gdyni, członek KZ, redaktor zakładowego „Biuletynu Informacyjnego KZ”. Internowany 13 XII 1981 – 12 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Prądzyński Ludwik, 1956, Gdańsk, spawacz, współpracownik WZZ Wybrzeża, w VIII 1980 współorganizator strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Założycielskiego, członek KZ, wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej Wydziału K-3. Internowany 13 XII 1981 – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Przybylska-Wendt Grażyna, 1935, Płock, medyk sądowy, członkini NSZZ „Solidarność” Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, wiceprzewodnicząca KZ, delegatka na I WZD, delegatka na I KZD, członkini Prezydium KK, członkini redakcji „Biuletynu Informacyjnego”. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I 1982 w Gołdapi, 2 III – 22 III 1982 w Darłówku.

 

Przybylski Jerzy, 1952, Grudziądz, ekonomista, w VIII 1980 współorganizator strajku w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Warma” w Grudziądzu, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący MKZ, przewodniczący Zarządu Podregionu, delegat na l WZD, wiceprzewodniczący Prezydium ZR, delegat na I KZD. Internowany 13 XII 1981 – 31 III 1982 w Potulicach, 31 III – 16 IX 1982 w Strzebielinku i po uroczystym powitaniu go w zakładzie pracy po powrocie z internowania, powtórnie internowany 24 IX – 3 XII 1982 w Kwidzynie.

 

Przybyłko Włodzimierz, 1936, Zielona Góra, technik elektromonter, uczestnik grudnia ’70 w Gdańsku, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Zielonej Górze, redaktor pisma KZ „Spod Lady”, członek ZR. Internowany 13 XII 1981 w AŚ w Zielonej Górze, 9 I 1982 w Głogowie, 20 I 1982 w AŚ w Ostrowie Wielkopolskim, 14 VI 1982 w Gębarzewie, 30 VII 1982 w Kwidzynie, gdzie 6 IX 1982 aresztowany za udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych i przewieziony do Zakładu Karnego w Elblągu skąd zwolniony 14 XI 1982, 15 XI umorzono postępowanie i jednocześnie wydano nową decyzję o internowaniu, powtórnie internowany 21 IX – 3 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Przybyłowski Wiktor, 1949, Toruń, technik mechanik, członek samorządu pracowniczego w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu, działacz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany 13 XII 1981 – 20 I 1982 w Potulicach, powtórnie 5 V – 30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Przybysz Czesław, 1927, Toruń, rencista. Internowany 1 IX – 14 X 1982 w Strzebielinku.

 

Przysiężny Leszek, 1959, Gdańsk, student Politechniki Gdańskiej, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, wiceprzewodniczący Prezydium KKK NZS. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Radomski Andrzej, 1949, Gdynia, technik chemik, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Farb Okrętowych „Polifarb” w Gdańsku. Internowany 13 XII 1981 – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Rawiński Hieronim, 1939, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni. Internowany 13 XII 1981 – 24 III 1982 w Strzebielinku.

 

Reich Wojciech, 1957, Bydgoszcz, student Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, członek NZS, współzałożyciel Studenckiego KOWzP, wiceprzewodniczący regionalnych struktur KOWzP, sympatyk KPN, współorganizator strajków studenckich na ATR, redaktor niezależnej prasy studenckiej. Internowany 13 XII 1981 1982 w Potulicach, 31 III – 7 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Richert Czesław, 1951, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, etatowy pracownik Sekcji Informacji KZ, członek redakcji pism wydawanych przez KZ: „Biuletyn Informacyjny” oraz „ITP. Informacje Teleksowo-Prasowe”. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Rosa Piotr, 1954, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Farb „Polifarb-Oliva” w Gdańsku, członek Komisji Rewizyjnej KZ. Internowany 23 I-29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Rosiak Jerzy, 1926, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Morskim w Gdyni, współorganizator strajku, według dokumentów SB „wrogo ustosunkowany do państwa i socjalizmu”. Internowany 13 XII 1981 w Strzebielinku, 13 I – 27 IV 1982 w Darłówku.

 

Rosiński Adam, 1953, Wejherowo, mechanik samochodowy, w VIII 1980 współorganizator strajku w PKS – Oddział w Wejherowie, przewodniczący KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej, członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący KZ, przewodniczący MKZ w Wejherowie, współzałożyciel pisma MKZ „Gryf”, 14-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Internowany 30 VIII – 16 X 1982 w Strzebielinku.

 

Rossa Grzegorz, 1960, Warszawa, student, członek NZS na Uniwersytecie Warszawskim, członek KPN, 29 VIII 1980 tymczasowo aresztowany, zwolniony na mocy Porozumień Sierpniowych, członek Komisji Uczelnianej NZS UW, współpracownik wydawnictwa „Officyna Liberałów”. Internowany 13 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 25 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Różański Lech, 1955, Toruń, technik mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu, redaktor techniczny i fotoreporter biuletynu „Wolne Słowo”. Internowany 18 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 14 X 1982 w Strzebielinku.

 

Różycki Janusz, 1948, Toruń, elektryk, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu, członek KZ, szef straży robotniczej ZR. Internowany 28 XII 1981 – 15 II 1982 w Potulicach, powtórnie 5 V – 5 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Rubacki Rajmund, 1950, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w PKS – Oddział w Gdańsku. Internowany 13 XII 1981 – 30 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Rulewski Jan, 1944, Bydgoszcz, członek NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pojazdów Jednośladowych przy Zakładach Rowerowych „Predom-Romet” w Bydgoszczy, przewodniczący MKS i MKZ, członek Prezydium KKP, delegat na l WZD, przewodniczący ZR, delegat na l KZD, członek KK. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII 1981 – 23 XII 1982 w Warszawie-Białołęce, aresztowany 23 XII 1982 – 22 VII 1984 w AŚ Warszawa-Mokotów.

 

Runowski Andrzej, 1958, Gdańsk, kompletator, pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, członek WZZ Wybrzeża, kolporter wydawnictw bezdebitowych, za działalność w IV 1980 zwolniony z pracy i powołany do służby wojskowej, we IX 1980 z powrotem przyjęty do stoczni, członek NSZZ „Solidarność” i KOWzP. Internowany 13 XII 1981 – 9 VIII 1982 w Strzebielinku.

 

Rutkowski Rajmund, 1926, Miastko, lekarz, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miastku, wiceprzewodniczący KZ, wiceprzewodniczący MKK w Miastku, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD. Internowany 16 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Rutkowski Wojciech, 1948, Toruń, stolarz w prywatnym zakładzie budowlanym. Internowany 1 IX – 25 XI 1981 w Strzebielinku.

 

Rybicki Arkadiusz, 1953, Sopot, historyk, współpracownik KOR i WZZ Wybrzeża, współzałożyciel SKS w Trójmieście, członek ROPCiO, współzałożyciel i jeden z liderów RMP, redaktor „Bratniaka”, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, etatowy pracownik MKZ, rzecznik prasowy KKP, kierownik Biura Informacji Prasowej „Solidarności”. Internowany 13 XII 1981 – 16 X 1982 w Strzebielinku.

 

Rypniewski Jarosław, 1962, Gdańsk, uczeń Technikum Łączności w Gdańsku, działacz RMP. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Rządkowski Henryk, 1958, Wejherowo, obuwnik, członek NSZZ „Solidarność” w Nadbałtyckich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Neptun” w Wejherowie, sekretarz Prezydium KZ. Internowany 31 VIII – 6 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Rzeczycki Andrzej, 1935, Gdańsk, pracownik KK NSZZ „Solidarność”, kierowca w biurze przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, członek NSZZ „Solidarność”, współpracownik OKO. Internowany 24 IV – 15 X 1982 w Strzebielinku.

 

Sadka Jerzy, 1937, Słupsk, ślusarz-tokarz, uczestnik grudnia ’70 w Szczecinie, w X 1980 uczestnik głodówki kolejarzy we Wrocławiu, członek NSZZ „Solidarność” w Lokomotywowni PKP w Słupsku, członek KS, delegat na I WZD, członek Prezydium ZR. Internowany 13 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku, powtórnie 9 V – 29 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Sadowski Marek, 1958, Starogard Gdański, współpracownik KSS „KOR” i WZZ Wybrzeża, student Uniwersytetu Gdańskiego, współinicjator powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (później NZS), członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, członek władz uczelnianych NZS na UG, reprezentant KKK NZS na I KZD, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku okupacyjnego na UG, 15-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, za co został zatrzymany w AŚ w Starogardzie Gdańskim i skazany na grzywnę, działacz NZS w podziemiu. Internowany 1 IV 1981 – 12 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Samsonowicz Jan, 1944, Gdańsk, filolog, współpracownik WZZ Wybrzeża i ROPCiO, współzałożyciel RMP, członek Prezydium MKS, członek NSZZ „Solidarność” na Akademii Medycznej w Gdańsku, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, redaktor naczelny pisma KZ „Pomost”, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD. Internowany 13 XII 1981 – 13 II 1982 w Strzebielinku, 13 II 1982 w Iławie, 21 VI – 16 VII 1982 w Kwidzynie.

 

Schetyna Janusz, 1953, Bydgoszcz, socjolog, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Energetycznych Okręgu Północnego w Bydgoszczy, członek Prezydium MKZ, kierownik Wszechnicy Związkowej, etatowy pracownik ZR. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 17 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Sielewicz Bogumił, 1959, Warszawa, elektromechanik, współpracownik KSS „KOR”, współpracownik redakcji pisma Robotnik oraz Niezależnej Oficyny Wydawniczej Nowa, pracownik Biura Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Internowany 13 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 12 X 1982 w Strzebielinku.

 

Sienkiewicz Konrad, 1961, Toruń, członek NSZZ RI „Solidarność”, redaktor techniczny tygodnika „Rzeczychłopska” wydawanego przez Wojewódzki Komitet Założycielski NSZZ RI „Solidarność” w Toruniu. Internowany 4 I – 27 I 1982 w Strzebielinku.

 

Sikorski Jerzy, 1947, Gdańsk, w VIII 1980 uczestnik strajku w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek KS, członek Prezydium MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek Prezydium MKZ w Gdańsku, członek NSZZ „Solidarność”, członek KZ. Internowany 13 XII 1981 – 7 III 1982 w Strzebielinku.

 

Siuda Roman, 1949, Gdańsk, kierowca, członek NSZZ „Solidarność” w PKS – Oddział w Gdańsku, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Siwy Marian, 1951, Gdańsk, ślusarz, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdańsku, wiceprzewodniczący Rady Rejonu, po wprowadzeniu stanu wojennego przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej. Internowany 5 XI – 8 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Skański Marek, 1950, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych, sekretarz KZ. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Skiba Jan, 1944, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter wydawnictw podziemnych, łącznik TKK. Internowany 30 VIII – 7 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Składanowski Stanisław, 1950, Gdańsk, monter, w VIII 1980 uczestnik strajku w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek NSZZ „Solidarność”, fotograf-dokumentalista początków struktur związkowych na Wybrzeżu, uczestnik manifestacji z 1 i 3 V 1982 w Gdańsku. Internowany 17 V – 9 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Składowski Andrzej, 1963, Gdańsk, kolporter prasy bezdebitowej, etatowy pracownik ZR. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Skonieczny Czesław, 1960, Wesoła-Zielona woj. warszawskie, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Zarządu Uczelnianego NZS, podejrzany o kolportaż wydawnictw podziemnych. Internowany 10 V – 30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Skotarczyk Stefan, 1954, Gdynia, monter, pracownik Centrali Rybnej w Gdyni, „uczestnik zajść ulicznych”. Internowany 13 V – 14 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Skrzypczyński Wiesław, 1954, Toruń, ekonomista, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Przemysłu Nieorganicznego „Polchem” w Toruniu, członek Komitetu Założycielskiego członek KZ, członek KPN. Internowany 12 V – 17 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Słoma Jarosław, 1960, Gołdap (czasowo Gdańsk), student Uniwersytetu Gdańskiego, działacz NZS, członek redakcji studenckiego pisma „Reduta”, członek KOWzP, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku okupacyjnego na UG, 15-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, za co został zatrzymany w AŚ w Starogardzie Gdańskim i skazany na grzywnę, działacz NZS w podziemiu. Internowany 1 IV – 9 VII 1982 w Strzebielinku

 

Słomski Zygfryd, 1941, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Sezamor” w Słupsku. Internowany 16 – 26 II 1982 w Strzebielinku.

 

Sobera Andrzej, 1955, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Państwowym Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Internowany 13 V – 9 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Sobkowiak Andrzej, 1945, Toruń, fizyk, członek NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznych Urządzeń Sterowania „Mera” w Toruniu, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, członek Prezydium MKZ, delegat na I WZD, działacz Wszechnicy Związkowej przy ZR, członek-założyciel KOWzP w Toruniu, działacz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”, członek Klubu Inteligencji Katolickiej. Internowany 14 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Sobieraj Andrzej, 1946, Radom, członek KPN, członek NSZZ „Solidarność” w Radomskiej Fabryce Wyrobów Emaliowanych, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej, członek KKP, przewodniczący KZ, delegat na I WZD, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII 1981 – 23 XII 1981 w Warszawie Białołęce

 

Sobociński Marek, 1948, Toruń, artysta rzeźbiarz, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, członek grupy inicjatywnej Porozumienia Świata Pracy i Kultury, współpracował z ZR NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI „Solidarność” jako projektant i wykonawca znaczków, plakatów itp., zatrzymany w związku z podziemną działalnością wydawniczą w stanie wojennym. Internowany 13 III 1982 w Potulicach, 31 III – 30 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Soiński Wojciech, 1948, Szczecin, prawnik, sędzia, członek NSZZ „Solidarność” w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w Szczecinie, członek Prezydium Rady Krajowej i Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, delegat na I KZD, w II 1982 roku z przyczyn politycznych usunięty ze stanowiska sędziego. Internowany 13 V 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 6 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Sokalski Ryszard, 1950, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Sezamor” w Słupsku. Internowany 16 II – 3 III 1982 w Strzebielinku.

 

Sośnicki Mirosław, 1953, Świdnica, fotografik, literat, redaktor w Zarządzie Okręgu Wałbrzyskiego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, autor tekstów, współtwórca i organizator działalności wydawniczej w MKZ, redaktor tygodnika „Niezależne Słowo”. Internowany 13 XII 1981 – 19 I 1982 w Strzebielinku, 20 I – 27 III 1982 w Kamiennej Górze.

 

Spandowski Roman, 1949, Toruń, leksykograf, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN w Toruniu, członek NSZZ „Solidarność”, sekretarz prezydium KZ. Internowany 28 V – 24 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Specht Krystian, 1944, Lębork, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolnych w Słupsku oddział w Lęborku, członek MKK w Lęborku, delegat na l WZD, sekretarz i rzecznik prasowy Prezydium ZR. Internowany 13 XII – 23 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Spirydowicz Krzysztof, 1945, Szczecin, ślusarz, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego w Stoczni, członek Prezydium KZ Stoczni, delegat KZ do Międzyzakładowej Komisji Robotniczej i członek Komisji Bezpieczeństwa Międzyzakładowej Komisji Robotniczej, delegat na I WZD, członek Komisji Bezpieczeństwa ZR, 13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni, członek straży strajkowej. Internowany 9 V 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 15 X 1982 w Strzebielinku.

 

Sroka Tadeusz, 1950, Toruń, inżynier mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polmozbyt” w Toruniu, przewodniczący KZ, redaktor zakładowego biuletynu „Motor Odnowy”, delegat na I WZD, członek ZR. Internowany 17-24 XII 1981 w Potulicach, powtórnie 26 IV – 24 VI 1982 Strzebielinku.

 

Stankiewicz Andrzej, 1956, Police, kierowca mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” w Szczecinie. Internowany 22 III 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 15 X 1982 w Strzebielinku.

 

Stankiewicz Jacek, 1939, Toruń, inżynier mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana” w Toruniu, przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący MKZ działacz Wszechnicy Związkowej, delegat do KKP. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Starzyński Wojciech, 1943, Warszawa, lekarz weterynarii, członek NSZZ „Solidarność” w Stołecznym Zakładzie Weterynarii Warszawie, przewodniczący KZ, przewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”, współpracownik Niezależnej Oficyny Wydawniczej „Nowa”. Internowany 5 VIII 1982 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 10 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Staśkowski Andrzej, 1941, Tczew, frezer, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie, przewodniczący Rady Pracowniczej. Internowany 13 XII 1981 – 21 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Staśków Aleksander, 1946, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Przemysłu Papierniczego. Internowany 13 XII 1981 – 10 III 1982 w Strzebielinku.

 

Stawicki Marian, 1950, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie, członek Prezydium KZ. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Stawikowski Antoni, 1933, Toruń, astrofizyk, pracownik naukowy Pracowni Astrofizyki i Techniki Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Toruniu, członek NSZZ „Solidarność”, delegat na I WZD, przewodniczący ZR, delegat na l KZD, członek KK, działacz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany 13 XII 1981 – 31 III 1982 w Potulicach, 31 III – 12 VIII 1982 w Strzebielinku, powtórnie (za publikację „Listu otwartego do Sejmu PRL”, w którym sprzeciwiał się delegalizacji „Solidarności”) 22 X – 10 XII 1982 w Kwidzynie.

 

Stefaniak Andrzej, 1951, Gdańsk, elektronik, członek NSZZ „Solidarność”, etatowy pracownik ZR (bibliotekarz-archiwista Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych), współpracownik niezależnego Wydawnictwa „Alternatywy”. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Stobiecki Leon, 1933, Gdańsk ślusarz, uczestnik Grudnia ’70, działacz WZZ Wybrzeża, w VIII 1980 organizator strajku w Stoczni Marynarki Wojennej im. Westerplatte w Gdańsku, przewodniczący KS, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący KKK Pracowników Cywilnych MON i MSW. Internowany 14 XII 1981 – 10 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Stojak Władysław, 1945, Miastko, w VIII 1980 współinicjator strajku w Fabryce Rękawiczek i Odzieży Skórzanej w Miastku, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący MKK w Miastku, delegat na I WZD, członek ZR. Internowany 13 XII 1981 – 12 II 1982 w Strzebielinku.

 

Strepikowski Marian, 1937, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Słupskiej Fabryce Mebli, członek Prezydium KZ. Internowany 13 XII 1981 – 29 I 1982 w Strzebielinku.

 

Strzelecki Jan, 1919, Warszawa, socjolog, członek NSZZ „Solidarność” w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, ekspert w Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych przy KKP. Internowany 13 XII – 21 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Studenny Zdzisław, 1947, Toruń, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu, członek KZ, doradca ZR, przewodniczący samorządu pracowniczego w macierzystym zakładzie pracy, działacz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany 13 XII 1981 – 31 III 1982 w Potulicach, 31 III – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Suchalski Maciej, 1960, Szczecin, mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Dana”. Internowany 22 V 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 7 X 1982 w Strzebielinku.

 

Sukowski Tadeusz, 1937, Gdańsk, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ, współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Pracy i ich Rodzinom przy parafii św. Brygidy w Gdańsku. Internowany 12 V – 19 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Sulimierski Jerzy, 1941, Bydgoszcz, adwokat, członek NSZZ „Solidarność”, rzecznik prasowy ZR. Internowany 13 XII 1981 – 16 I 1982 w Strzebielinku.

 

Szabała Henryk, 1946, Gdańsk, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Koła Wydziałowego. Internowany 22 V – 14 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Szaban Janusz, 1946, Szczecin, inżynier elektronik, nauczyciel akademicki, członek NSZZ „Solidarność” na Politechnice Szczecińskiej, działacz „struktur poziomych” PZPR czyli Komisji Konsultacyjno-Porozumiewawczej Organizacji Partyjnych, założyciel Partyjnego Forum Dyskusyjnego na PS, inicjator i współzałożyciel Przymierza Społecznego Odrodzenie, 8 XII 1981 zrezygnował z członkostwa w PZPR, 14 – 15 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego na PS, działacz NSZZ „Solidarność” w podziemiu, współprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego, współwydawca podziemnych pism „Feniks” i „Informator Bieżący”. Internowany 6 VIII 1982 w AŚ KW MO w Szczecinie, 12 VIII – 27 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Szałecki Tomasz, 1949, Chełmno, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Akcesoriów Meblowych w Chełmnie, przewodniczący KZ, delegat na l KZD. Internowany 13 XII 1981 – 10 III 1982 w Potulicach, powtórnie 15 III 1982 w Potulicach, 31 III – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Szczepiński Franciszek, 1946 Grabowo Kościerskie woj. gdańskie, mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w PGR Grabowo Kościerskie, przewodniczący KZ, przewodniczący Oddziału Regionu Gdańskiego w Kościerzynie. Internowany 14 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Szcześniak Zygmunt, 1947, Toruń, technik włókiennictwa, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskim Przedsiębiorstwie Handlu Artykułami Technicznymi „Elmet” w Toruniu, przewodniczący KZ, zatrzymany za „prowadzenie politycznych rozmów w miejscu pracy”. Internowany 3 Vl – 12 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Szczudłowski Tadeusz, 1933, Gdańsk, historyk, rencista, członek ROPCiO, współpracownik SKS w Trójmieście i RMP, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Internowany 4 I – 16 X 1982 w Strzebielinku.

 

Szczudrawa Zdzisław, 1948, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Sezamor” w Słupsku. Internowany 16 II – 4 III 1982 w Strzebielinku.

 

Szeglowski Krzysztof, 1947, Lębork, technik, członek NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budownictwa Komunalnego w Lęborku, przewodniczący KZ, członek MKZ, przewodniczący MKK w Lęborku, delegat na l WZD, wiceprzewodniczący Prezydium ZR, delegat na l KZD. Internowany 13 XII 1981 – 17 III 1982 w Strzebielinku, powtórnie 9 V – 15 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Szeląg Jan, 1950, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Sezamor” w Słupsku. Internowany 16 II – 3 III 1982 w Strzebielinku.

 

Szkuat Ryszard, 1945, Gdańsk, stolarz okrętowy, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek Komisji Wydziałowej w Zakładzie Remontu Masowców. Internowany 31 XII 1981 – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Szkudlarek Tadeusz, 1929, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KZ, wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej „Solidarności” Strażników Przemysłowych. Internowany 13 XII 1981 – 12 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Szlagowski Roman, 1949, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie, członek Prezydium KZ. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Szleszkowski Wiesław, 1922, Gdynia, ekonomista, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Budowlanej Spółdzielni Pracy w Sopocie, 13 XII 1981 organizator strajku w zakładzie pracy. Internowany 13 V – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Szmit Edward, 1946, Gdynia, inżynier elektryk, członek NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów Konstrukcyjnych Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Internowany 13 XII 1981 – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Szostek Jolanta, 1943, Starogard Gdański, członkini NSZZ „Solidarność” w Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” w Starogardzie Gdańskim, przewodnicząca KZ. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 2 III 1982 w Gołdapi, 2 III – 30 VI 1982 Darłówku.

 

Szutkiewicz Adolf, 1940, Szczecin, technik samochodowy, w VIII 1980 uczestnik strajku w Kombinacie Budownictwa Ogólnego nr 1 w Szczecinie, przewodniczący KS, członek NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium MKR, przewodniczący Komisji Koordynacyjnej Budownictwa przy MKR, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej Budownictwa przy KKP, inicjator strajku w Szczecińskich Zakładach Poligraficznych (zablokowanie wydania dzienników, „Głos Szczeciński”, „Kurier Szczeciński”) delegat na I WZD, 13-15/16 XII 1981 współorganizator i członek KS w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, działacz NSZZ „Solidarność” w podziemiu. Internowany 25 III 1982 w AŚ KW MO w Szczecinie, 22 IV 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 4 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Szybalski Bogusław, 1945, Elbląg, w VIII 1980 uczestnik strajku w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa „Transbud” Oddział w Elblągu, członek NSZZ „Solidarność” w Transbudzie, delegat na I WZD, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD członek KK. Internowany 13 XII 1981 – 6 I 1982 w Strzebielinku, 6 I 1982 w Iławie, 25 VI 1982 w Kiecach-Piaskach, 8 VII 1982 w Nowym Łupkowie, 5 VIII 1982 Załężu, od 31 VIII 1982 w Nowym Łupkowie skąd 15 IX 1982 zbiegł i ukrywał się, decyzja o internowaniu uchylona formalnie 1 X 1982, zatrzymany 2 I 1983 w Elblągu, przesłuchany i zwolniony.

 

Szyca Franciszek, 1948, Gdańsk, monter, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej, wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej, członek KZ. Internowany 31 VIII – 8 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Szymkowski Antoni, 1936, Toruń, konserwator zabytków, członek NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Zespole Szkół Budowlanych w Toruniu, członek KZ, delegat na l WZD, członek ZR, działacz K1K w Toruniu. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Ślesarow Zdzisław, 1934, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego oraz Prezydium KZ. Internowany 13 XII 1981 – 12 II 1982 w Strzebielinku.

 

Śliwiński Bronisław, 1950, Szczecinek, radca prawny Oddziału ZR, przewodniczący Oddziału ZR w Szczecinku. Internowany 16 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 30 X 1982 w Strzebielinku.

 

Śliwiński Jan, 1944, Poznań, członek NSZZ „Solidarność” w Biurze Studiów Architektonicznych i Budowlanych „Miastoprojekt” w Poznaniu członek KK 13 XII 1981 – 7 I 1982 w Strzebielinku, 7 I 1982 przewieziony do innego ośrodka odosobnienia i być może kolejnych, zwolniony 29 IV 1982.

 

Ślusarczyk Marian, 1950, Gdańsk, technik, członek NSZZ „Solidarność” w Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku, członek KZ. Internowany 13 XII – 31 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Śmiałkowski Dariusz, 1959, Gdynia, student Politechniki Gdańskiej, współpracownik RMP, działacz i rzecznik prasowy NZS na uczelni. Internowany 13 XII 1981 – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Śmigiel Stanisław, 1953, Toruń, inżynier elektronik, współpracownik KSS „KOR”, SKS i WZZ Wybrzeża, w VIII 1980 zatrzymany i zwolniony na mocy Porozumień Sierpniowych, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu, współtwórca Toruńskiej Oficyny Nienależnej, członek-założyciel KOWzP w Toruniu, działacz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 21 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Światopełk-Zawadzki Bogdan, 1942, Słupsk, organizator lokalnych struktur NSZZ RI „Solidarność”, działacz Klubu Inteligencji Katolickiej, współzałożyciel i członek KOWzP w Słupsku. Internowany 13 XII – 30 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Świerczak Janusz, 1929, Włocławek, dziennikarz, członek NSZZ „Solidarność”, redaktor naczelny pisma ZR „Wiadomości Dnia”. Internowany 13 XII 1981 w Mielęcinie, 30 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 28 VIII 1982 w Strzebielinku.

 

Świerczyński Bogdan, 1936, Bydgoszcz, mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Famor” w Bydgoszczy, kierownik biura interwencji ZR. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 2 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Tabor Henryk, 1952, Nowa Wieś Lęborska woj. słupskie, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolnego w Lęborku, przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący MKK „Ziemia Lęborska”. Internowany 13 XII – 24 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Taran Józef, 1957, Warszawa, student, członek NZS na Politechnice Warszawskiej, szef Sekcji Zagranicznej KKK NZS. Internowany 5 I 1982 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 23 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Tarasiewicz Henryk, 1947, Gdynia, w VIII 1981 współorganizator strajku w Zarządzie Portu w Gdyni, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, członek redakcji pisma „Solidarność Portowców”, członek KKK Pracowników Branży Portów Morskich, delegat na I WZD. Internowany 13 XII 1981 – 23 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Taraszkiewicz Jan, 1935, Słupsk, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Sezamor” w Słupsku. Internowany 16 II – 3 III 1982 w Strzebielinku.

 

Tatar Józef, 1938, Damnica woj. słupskie, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku, przewodniczący KZ, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD. Internowany 13 XlI 1981 – 11 II 1982 w Strzebielinku.

 

Tokarczuk Antoni, 1951, Bydgoszcz, w VIII 1980 współorganizator strajku w Zakładach Rowerowych „Predom-Romet” w Bydgoszczy, członek KS i MKS, członek NSZZ „Solidarność”, sekretarz MKZ, wiceprzewodniczący MKZ, założyciel i redaktor naczelny związkowej gazety „Wolne Związki”, delegat na l WZD, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD, sekretarz Prezydium KK. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII 1981 – 23 XII 1982 w Warszawie-Białołęce.

 

Tomaszewski Leszek, 1948, Hel woj. gdańskie, oficer mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Koga” w Helu, przewodniczący KZ. Internowany 1 IX – 15 X 1982 w Strzebielinku.

 

Tomczak Jan, 1936, Słupsk, pracownik Północnych Zakładów Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku, członek KOWzP, w nieznanych okolicznościach pozyskany jako TW „Urban”. Internowany w celach operacyjnych 6 II – 19 II 1982 w Strzebielinku.

 

Troszczyłów Wojciech, 1955, Gdańsk, technik mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Remontowej „Radunia” w Gdańsku, członek Komisji Wydziałowej. Internowany 30 VIII – 8 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Trybusiewicz-Pieńkowska Krystyna, 1936, Gdańsk, nauczycielka w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, członkini Komitetu Założycielskiego NSZZ Nauczycieli i Pracowników Oświaty i Wychowania przy MKZ w Gdańsku, członkini KOWzP. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 5 VII 1982 w Gołdapi.

 

Trynda Jan, 1951, Gdańsk, operator, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdańsku, członek Rady Rejonowej. Internowany 5 XI – 8 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Trzaska Andrzej, 1935, Gdańsk, artysta plastyk, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, po wprowadzeniu stanu wojennego współpracownik OKO. Internowany 5 V – 20 X 1982 w Strzebielinku.

 

Turkowski Lucjan, 1926, Gdynia, członek branżowego związku zawodowego w Zakładach Hodowlanych w Suchym Dworze. Internowany 13 XII – 24 1981 w Strzebielinku. W dokumentach SB napisano omyłkowo lub celowo nieprawdziwie: członek NSZZ „Solidarność”.

 

Turzyński Konrad, 1953, Toruń, matematyk, członek RMP, członek NSZZ „Solidarność”, redaktor serwisu Toruńskiej Agencji Solidarności przy ZR. Internowany 3 I 1982 w Potulicach, 31 III – 17 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Tyfczyński Roman, 1952, Toruń, kamieniarz. Internowany 28 VIII – 1 IX 1982 w Strzebielinku.

 

Tylko Zbigniew, 1934, Warszawa, ślusarz, członek NSZZ „Solidarność” w Komitecie d/s Radia i Telewizji w Warszawie, członek KZ. Internowany 10 V 1982 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 9 X 1982 w Strzebielinku.

 

Ungier Grzegorz, 1941, Gdańsk, technik chemik, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 14 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Urbaniak Tadeusz, 1959, Gdynia, działacz RMP, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdyni, członek KZ. Internowany 13 XII 1981 – 8 III 1982 w Strzebielinku.

 

Urbański Roman, 1948, Bąk woj. gdańskie, inspektor bhp, członek NSZZ „Solidarność” w PKP w Zajączkowie Tczewskim, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, delegat na I WZD, członek ZR. Internowany 13 XII 1981 – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Wachowski Mieczysław, 1950, Gdynia, kierowca i asystent przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy. Internowany 13 XII 1981 w Strzebielinku, zwolniony tego samego dnia, około godziny 14.

 

Wajsgerber Stanisław, 1957, Grudziądz, prawnik, w VIII 1980 doradca strajkujących w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Warma” w Grudziądzu, członek NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium MKZ, referent prawny i członek Zarządu Podregionu w Grudziądzu, delegat na I WZD, członek ZK. Internowany 13 XII 1981 – 4 III 1982 w Potulicach, powtórnie 12 V – 14 X 1982 w Strzebielinku.

 

Walentynowicz Janusz, 1952, Gdańsk, operator, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego pomagał osobom internowanym oraz ukrywał działaczy „Solidarności”. Internowany 1 IX – 23 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Walentynowicz Witold, 1934, Gdańsk, technik budowy maszyn, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Internowany 29 X – 2 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Waligórski Ewaryst, 1937, Szczecin, inżynier mechanik, uczestnik Czerwca ’56 w Poznaniu, uczestnik Grudnia ’70 w Szczecinie, współpracownik ROPCiO, członek Klubu Inteligencji Katolickiej, 1980 założyciel i działacz Szczecińskiego Klubu Katolików, w VIII 1980, jako delegat uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, członek NSZZ „Solidarność” w Biurze Ekonomicznym Pomorskiej DOKP w Szczecinie, przewodniczący KZ, w X 1980 uczestnik głodówki kolejarzy we Wrocławiu, współzałożyciel tygodnika „Właściwy Tor”, delegat na I WZD, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, współzałożyciel i działacz KOWzP, 13-15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Aresztowany 15 XII 1981 w AŚ w Szczecinie, następnie w Inowrocławiu i Bydgoszczy, oskarżony o organizowanie strajku i kierowanie nim, w procesie sądowym uniewinniony, zwolniony 5 III 1982. Internowany 5 V 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 2 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Wandas Jan, 1948, Gdynia, technik budowlany, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Transportowo-Spedycyjnym „Transocean” w Gdyni, przewodniczący KZ, przewodniczący KOWzP w zakładzie pracy. Internowany 13 XII 1981 – 12 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Waruszewski Andrzej, 1953, Gdańsk, technik elektryk, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „Eltor” w Gdańsku, przewodniczący KZ. Internowany 29 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Wasilewski Jerzy, 1944, Lębork, członek NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Odlewniczej Żeliwa i Metali Nieżelaznych „Spomel” w Lęborku, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII – 23 XII 1981 w Strzebielinku.

 

Wasilewski Wacław, 1942, Gdańsk, ślusarz, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter podziemnych wydawnictw i ulotek. Internowany 31 VIII – 8 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Wądołowski Stanisław, 1938, Szczecin, technik, spawacz, uczestnik Grudnia ’70 w Szczecinie, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego członek Prezydium MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium KKP, delegat na I WZD, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD, wiceprzewodniczący KK. Internowany 13 XII 1981 w Strzebielinku, 6 I 1982 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 6 X – 2 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Wąsikowski Benedykt, 1941, Gdańsk, ślusarz, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Środków Odżywczych „Fasod”, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Węsierski Leonard, 1936, Gdynia, rencista, 1 i 3 V 1982 uczestnik manifestacji w Gdańsku. Internowany 13 V – 7 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Wiczanowski Leon, 1942, Starogard Gdański, w VIII 1980 uczestnik strajku w Nadbałtyckich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Neptun” w Starogardzie Gdańskim, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, członek KKP, delegat na I WZD. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Wiczkowski Henryk, 1955, Bytów woj. słupskie, kierowca mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Metrix” w Bytowie, współzałożyciel i członek MKZ w Bytowie, delegat na I WZD, wiceprzewodniczący ZR. Internowany 9 V – 19 V 1982 w Strzebielinku.

 

Wieczorek Elżbieta, 1940, Starogard Gdański, w VIII 1980 współorganizatorka strajku w Zakładach Wytwórczych Ogniw i Baterii „Centra” w Starogardzie Gdańskim, członkini NSZZ „Solidarność”, członkini KZ. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 27 IV 1982 w Gołdapi.

 

Winiarska-Kiszkis Halina, 1933, Gdańsk, aktorka Teatru „Wybrzeże” w Gdańsku, w VIII 1980 podczas strajku wspierała występami w Sali BHP strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini NSZZ „Solidarność”, przewodnicząca KZ, uczestniczka (członkini KS) strajku okupacyjnego Pracowników Kultury w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, członkini Klubu Myśli Politycznej i KOWzP. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 11 I 1982 w Gołdapi.

 

Winiarski Franciszek, 1938, Nysa, technik budowlany, właściciel zakładu rzemieślniczego w Prudniku, w VIII 1980 zaangażowany w tworzenie niezależnych związków zawodowych na Opolszczyźnie, współzałożyciel NSZZ Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność” w woj. opolskim, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ RI „Solidarność”, współzałożyciel lokalnych struktur „NSZZ RI „Solidarność”, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ RI „Solidarność”. Internowany 1 IX – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Wiskirski Andrzej, 1954, Toruń, inżynier elektronik, członek NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznych Urządzeń Sterowania „Mera” w Toruniu, członek KZ, członek Prezydium i rzecznik prasowy MKZ, członek Klubu Inteligencji Katolickiej. Internowany 15 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 7 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Wiśniewska Krystyna, 1932, Gdańsk, członkini NSZZ „Solidarność”, kierownik Biura Interwencji MKZ, kierownik Biura Interwencji KK, przewodnicząca Krajowej Komisji Interwencyjnej. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 4 V 1982 w Gołdapi.

 

Wiśniewski Jerzy, 1951, Toruń, chemik, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana” w Toruniu, zatrzymany za uczestnictwo w manifestacjach, utrzymywanie kontaktów z sympatykami NSZZ „Solidarność”, publikowanie artykułów w prasie podziemnej oraz kolportaż wydawnictw podziemnych. Internowany 1 IX – 17 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Witkowski Andrzej, 1942, Szczecin, ekonomista w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, członek NSZZ „Solidarność”, współzałożyciel Przymierza Społecznego „Odrodzenie”. Zatrzymany 6 VIII 1982 w AŚ KW MO w Szczecinie, internowany 12 VIII – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Witkowski Jan, 1952, Gryfino, technik elektronik, elektromonter w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, współpracownik KSS „KOR”, członek redakcji pisma „Robotnik”, współzałożyciel WZZ Pomorza Zachodniego, współtwórca redaktor i wydawca pisma „Robotnik Szczeciński” członek Prezydium KZ, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy gryfińskiej Delegaturze ZR. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 12 VIII – 19 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Witkowski Mirosław, 1955, Gryfino, współpracownik KSS „KOR” i ROPCiO, współpracownik pisma „Robotnik”, współzałożyciel WZZ Pomorza Zachodniego, redaktor niezależnego pisma „Robotnik Szczeciński” członek NSZZ „Solidarność”, pracownik techniczny w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, następnie pracownik etatowy Biura Informacji ZR, wiceprzewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 12 VIII – 23 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Włodarski Edward, 1952, Gdańsk, radiotechnik, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdańsku, według dokumentów SB „demagogicznie krytykuje wszelkie poczynania władz, wywołuje atmosferę niezadowolenia i wzrostu napięcia w miejscu pracy”. Internowany 5 XI – 8 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Woicki Bogusław, 1947, Szczecin, mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Dana”. Internowany 22 VI 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 15 X 1982 w Strzebielinku.

 

Wojciechowicz Joanna, 1944 współpracowniczka WZZ Wybrzeża i RMP, w VIII 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini redakcji „Biuletynu Informacyjnego »Solidarność«„, członkini NSZZ „Solidarność”, kierownik działu rozpowszechniania informacji w MKZ. Internowana 13 XII – 14 XII 1981 w Strzebielinku, 15 XII 1981 w AŚ w Gdańsku, 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 10 I – 1 III 1982 w Gołdapi.

 

Wojcieszak Ryszard, 1948, Szczecin, ślusarz, członek NSZZ „Solidarność” w Szczecińskich Zakładach Nawozów Fosforowych. Internowany 9 V 1982 w Wierzchowie, 12 VIII – 2 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Wojdakowski Tomasz, 1956, Gdańsk, działacz WZZ Wybrzeża, członek NSZZ „Solidarność”, etatowy pracownik, drukarz MKZ i ZR, następnie w BIPS. Internowany 13 XII 1981 – 6 II 1982 w Strzebielinku.

 

Wojtasiewicz Mieczysław, 1952, Gdańsk, kierowca mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Gdańsku, członek KZ. Internowany 17 V – 8 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Wojtczak Marian, 1958, Toruń, technik samochodowy, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polmozbyt” w Toruniu, członek Komitetu Założycielskiego, delegat na l WZD, kierowca w ZR, kurier i kolporter wydawnictw podziemnych. Internowany, 2 I – 8 I 1982 w Potulicach, powtórnie 5 V – 23 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Wolszczak Jerzy, 1950, Sopot, technik elektronik, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych, przewodniczący KZ. Internowany 15 XII 1981 – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Wolszon Andrzej, 1955, Gdańsk, ślusarz, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych. Internowany 13 V – 5 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Woźniak Remigiusz, 1950, Warszawa, członek NSZZ „Solidarność” w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie, przewodniczący KZ. Internowany 10 V 1982 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 8 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Wręga Antoni, 1952, Gdańsk, współpracownik KSS „KOR”, ROPCiO i WZZ Wybrzeża, członek RMP, członek redakcji „Bratniaka”, członek NSZZ „Solidarność”, kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych MKZ (następnie ZR) w Gdańsku. Internowany 13 XII 1981 – 29 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Wróblewski Roman, 1960, Szczecin, w Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Szczecinie. Internowany 7 V 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 29 IX 1982 w Strzebielinku.

 

Wujec Henryk, 1941, Warszawa, pracownik Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości, członek KSS „KOR”, redaktor pisma „Robotnik”, współorganizator ruchu WZZ, w VIII 1980 członek Robotniczego Komitetu Solidarności ze Strajkującymi Robotnikami Wybrzeża w Zakładach Mechanicznych Ursus, doradca MKZ Mazowsze, członek Prezydium MKZ, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD, członek KK. Internowany 13 XII – 29 XII 1981 w Strzebielinku, 30 XII 1981 – 3 IX 1982 w Warszawie-Białołęce, aresztowany 3 IX 1982 – 22 VII 1984 w AŚ Warszawa-Mokotów.

 

Wyrowiński Jan, 1947, Toruń, inżynier elektryk, członek NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Chemoautomatyka” w Toruniu, członek Komitetu Założycielskiego członek KZ, wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej i członek-założyciel KOWzP w Toruniu. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Wyszkowski Krzysztof, 1947, Gdańsk, współpracownik KSS „KOR”, współzałożyciel, autor deklaracji i działacz WZZ Wybrzeża, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, niezależny wydawca i drukarz, sekretarz redakcji „Tygodnika Solidarność”. Internowany 14 XII 1981 – 8 VIII 1982 w Strzebielinku, 8 VIII 1982 uciekł ze szpitala w Wejherowie i ukrywał się, decyzję o internowaniu uchylono formalnie 23 XII 1982, ujawnił się 22 VII 1983 lecz nie skorzystał z amnestii.

 

Wyszyński Józef, 1929, Gdynia, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi „Samopomoc Chłopska” w Gdańsku. Internowany 9 I – 27 II 1982 w Strzebielinku.

 

Zabiciel Ryszard, 1948, Gdańsk, operator, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdańsku, według dokumentów SB „w miejscu pracy wyraża się wrogo o władzach PRL, brał czynny udział w ostatnich zajściach ulicznych”. Internowany 13 V – 11 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Zadrożyński Edmund, 1932, Grudziądz, rencista, były pracownik Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, działacz opozycji przedsierpniowej, współpracownik KSS „KOR”, w IX 1980 zwolniony z więzienia w wyniku Porozumień Gdańskich, sygnatariusz deklaracji Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany 13 XII 1981 – 31 III 1982 w Potulicach, 31 III – 19 V 1982 w Strzebielinku.

 

Zając Andrzej, 1951, Gdańsk, monter, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 27 I 1982 w Strzebielinku.

 

Zakrzewski Aleksander, 1938, Toruń, członek NSZZ „Solidarność” w Pomorskich Zakładach Aparatury Elektrycznej „Ema-Apator” w Toruniu, członek KZ. Internowany 13 XII 1981 – 20 I 1982 w Potulicach, powtórnie 17 III 1982 w Potulicach, 31 III – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Zakrzewski Zdzisław, 1950, Toruń, ekonomista, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu, wiceprzewodniczący KZ, zatrzymany za „demonstracyjną postawę w miejscu pracy” oraz udział w manifestacjach. Internowany 12 V – 31 V 1982 w Strzebielinku.

 

Zalewski Wiesław, 1953, Szczecin, student Politechniki Szczecińskiej, członek NZS. Internowany 22 IV 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 15 X 1982 w Strzebielinku.

 

Zarębski Andrzej, 1957, Gdynia, współzałożyciel i członek redakcji pisma NZS „Reduta”, członek NSZZ „Solidarność” w Biurze KK, współorganizator BIPS, redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego KK. Internowany 14 XII 1981 – 3 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Zawalski Zygmunt, 1942, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KZ, członek redakcji zakładowego pisma „Rozwaga i Solidarność”, członek KOWzP. Internowany 13 XII – 18 XII 1981 w Strzebielinku, skąd 18 XII 1981 przewieziony do szpitala więziennego w Bydgoszczy, decyzję o internowaniu uchylono 11 I 1982.

 

Zawojski Zygmunt, 1949, Krosno, technik mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno, w VIII 1980 współorganizator strajku w WSK PZL w Krośnie, w VIII 1980 członek delegacji Zespołu Organizacyjnego NSZZ Województwa Krośnieńskiego do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, zastępca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego w WSK PZL, sekretarz, następnie przewodniczący Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ w Krośnie, członek KKP, delegat na I WZD, przewodniczący ZR. Internowany 13 XII – 18 XII ? 1981 w Strzebielinku, 19 XII ? – 22 II 1982 w Uhercach.

 

Zbroja Zbigniew, 1949, Szczecin, inżynier mechanik na Politechnice Szczecińskiej, członek NSZZ „Solidarność”. Internowany 6 IX 1982 w AŚ KW MO w Szczecinie, 8 IX – 26 XI 1982 w Strzebielinku.

 

Zdanowicz Zbigniew, 1933, Szczecin, lekarz w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, w VIII 1980 organizator protestu solidarnościowego w swojej przychodni, jako delegat służby zdrowia uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego Pracowników ZOZ, następnie KZ Pracowników ZOZ w Szczecinie, delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD, współpracownik pisma „Jedność”. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 4 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Zieliński Jan Wojciech, 1927, Inowrocław, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Biurze Projektowym w Bydgoszczy – placówka w Inowrocławiu, sekretarz MKZ w Inowrocławiu, redaktor pism związkowych, członek Prezydium Oddziału ZR w Inowrocławiu. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 11 V 1982 w Strzebielinku.

 

Zieliński Marek, 1950, Warszawa, dziennikarz, członek NSZZ „Solidarność” w redakcji miesięcznika „Więź” w Warszawie. Internowany 13 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, 27 VIII – 29 X 1982 w Strzebielinku.

 

Zieliński Tomasz, 1947, Szczecin, dziennikarz, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, pracownik etatowy ZR, członek NSZZ „Solidarność” przewodniczący KZ, dziennikarz tygodnika „Jedność”. Internowany 21 IV 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 15 X 1982 w Strzebielinku.

 

Ziemer Józef, 1956, Grudziądz, technik mechanik, członek NSZZ „Solidarność” w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Warma” w Grudziądzu, członek KZ, skarbnik MKZ w Grudziądzu, redaktor i reporter biuletynu „Wolne Słowo”, działacz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany 28 XII 1981 – 19 III 1982 w Potulicach, powtórnie 12 V – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Ziemkiewicz Robert, 1958, Aleksandrów Kujawski, współpracownik KSS „KOR” i RMP, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS na uczelni, współzałożyciel i redaktor pisma „Immunitet”. Internowany 13 XII 1981 w Potulicach, 31 III – 23 VI 1982 w Strzebielinku.

 

Ziętala Mieczysław, 1946, Gdańsk, w Północnej DOKP w Gdańsku, przewodniczący KZ. Internowany 13 XII 1981 – 6 III 1982 w Strzebielinku.

 

Zimowski Jerzy, 1941, Szczecin, prawnik, w VIII 1980 uczestnik strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, doradca MKR w Szczecinie, dyrektor Biura Prawnego Regionu Pomorze Zachodnie, doradca strajkujących rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. Internowany 13 XII 1981 w Goleniowie, 11 I 1982 w Wierzchowie, 2 VIII – 23 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Złotkowski Zdzisław, 1940, Gdańsk, uczestnik Grudnia ’70 w Gdańsku oraz jednodniowego strajku popierającego w 1976 protesty w Radomiu i Ursusie, w VIII 1980 współorganizator strajku w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek KS, członek NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący KZ, członek Prezydium MKZ, delegat na I WZD, członek Prezydium ZR. Internowany 13 XII 1981 – 30 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Zwierzyński Zbigniew, 1948, Toruń, radiotechnik, bezrobotny. Internowany 25 VIII – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Zwolicki Stanisław, 1939, Tczew, członek NSZZ „Solidarność” w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie, członek KZ, radny Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie. Internowany 13 XII 1981 – 29 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Żabczyński Tadeusz, 1954, Gdańsk, działacz WZZ Wybrzeża, kolporter oraz drukarz prasy bezdebitowej i podziemnych ulotek, w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ „Solidarność”, etatowy pracownik, drukarz MKZ (następnie ZR). Internowany 14 XII 1981 – 24 VII 1982 w Strzebielinku.

 

Żabiński Krzysztof, 1953, Toruń, inżynier automatyk, członek NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu, działacz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany 2 IV – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Żelewski Edmund, 1931, Gdańsk, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni, członek KZ. Internowany 13 XII 1981 – 6 IV 1982 w Strzebielinku.

 

Żyglicki Stanisław, 1946, Chodzież, malarz ceramik, członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu. Internowany 13 XII 1981 w Gębarzewie, 30 VII – 6 IX 1982 w Kwidzynie, powtórnie 23 XI – 9 XII 1982 w Strzebielinku.

 

Żytkowiak Adam, 1949, Gdańsk, dziennikarz, członek NSZZ „Solidarność” w Redakcji Polskiego Radia w Gdańsku, członek KZ. Internowany 13 I – 12 VII 1982 w Strzebielinku.


Skróty:

AŚ – Areszt Śledczy
ATR – Akademia Techniczno–Rolnicza
BIPS – Biuro Informacji Prasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej (później: Komisji Krajowej) NSZZ „Solidarność”
DOKP – Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
I KZD – Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
I WZD – Pierwsze Walne Zebranie Delegatów [Regionu]
KK – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
KKK – Krajowa Komisja Koordynacyjna
KKP – Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”
KOWzP – Komitet Obrony Więzionych za Przekonania
KPN – Konfederacja Polski Niepodległej
KS – Komitet Strajkowy
KSS „KOR” – Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
KW MO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KZ – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
MKR – Międzyzakładowa Komisja Robotnicza NSZZ „Solidarność”
MKS – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
MKZ – Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”
MO – Milicja Obywatelska
MOD – Młodzieżowa Organizacja Demokratyczna
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
NSZZ „Solidarność”– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
NSZZ RI „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”
NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów
OKO – Ogólnopolski Komitet Oporu
OKZ – Ogólnopolski Komitet Założycielski ZR NSZZ RI „Solidarność”.
p.o.– pełniący obowiązki
PAN – Polska Akademia Nauk
PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne
PKP – Polskie Koleje Państwowe
PKS – Państwowa Komunikacja Samochodowa
POM – Państwowy Ośrodek Maszynowy
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PS – Politechnika Szczecińska
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RMP – Ruch Młodej Polski
ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
SB – Służba Bezpieczeństwa
SKS – Studencki Komitet Solidarności
TKK – Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”
TVP – Telewizja Polska
UG – Uniwersytet Gdański
woj. – województwo
WP – Wojsko Polskie
WPK – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji
WSK – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
WSM – Wyższa Szkoła Morska
WZZ – Wolne Związki Zawodowe
ZNMR – Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa
ZNTK – Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
ZOZ – Zakład Opieki Zdrowotnej
ZR – Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”


Listę opracowywano już w obozie, najpierw czynił to Andrzej Drzycimski, po jego wyjściu kontynuował Ryszard Grabowski, przekazując mu bieżący stan internowanych i informacje ze zdarzeń w Strzebielinku. Po rozwiązaniu obozu obaj ją uzupełniali, a do druku przygotował Ryszard Grabowski. W lipcu 2014 roku listę skorygował i uzupełnił Tomasz Cofta. Poprawki naniósł Stanisław Śmigiel. Wykorzystano również wiele innych, rozproszonych wiadomości dostępnych w internecie, w lipcu 2014 roku.

 

Listę opracowano na podstawie:
Jan Mur (Andrzej Drzycimski, Adam Kinaszewski): Dziennik internowanego. Grudzień 1981-grudzień 1982, Gdańsk-Warszawa 1989.

 

P. Brzeziński, K. Filip, I. Hałagida, A. Kazański, K. Maniewska, K. Nawrocki, K. Osiński, P. Wojtowicz, „Trzynastego grudnia roku pamiętnego…” Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego, red. Igor Hałagida, IPN. Bydgoszcz-Gdańsk 2011.

 

Biuletyn Informacji Publicznej, Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Katalog osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że były pracownikami, funkcjonariuszami i żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowały z organami bezpieczeństwa państwa, udostępniony pod adresem: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/main.do?katalogId=4, dostęp 4-12 VII 2014.

 

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie POKOLENIE, Oficyna Wydawnicza Volumen, Encyklopedia Solidarności, udostępniona pod adresem http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/, dostęp 4-12 VII 2014.

 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Gdańsku. Meldunki dzienne Wydziału Śledczego KWMO w Gdańsku dotyczące akcji o kryptonimie „Jodła” związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego oraz akcji o kryptonimie „Klon” polegającej na przeprowadzaniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji, sygnatura: IPN GD OO46/365 t.4/DVD.

 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Poznaniu, Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego, sygnatura: IPN Po 161/1, dokument w formacie pdf, udostępniony pod adresem: http://www.13grudnia81.pl/sw/wolnytekst/9499,dok.html

 

Instytut Pamięci Narodowej, Elektroniczny inwentarz archiwalny akt spraw karnych z okresu stanu wojennego, udostępniony pod adresem: http://www.13grudnia81.pl/sip/, dostęp 4-12 VII 2014.

 

K. Nawrocki, K. Lisiecki, T. Żuroch-Piechowski, Sprawa kwidzyńska 1982. Internowanie, pobicie, proces. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Samorządności, Maszoperia Literacka, Gdańsk-Kwidzyn 2012.