Strzebielinek – Gniewino Grudzień 2017

02550DSC02459DSC02455DSC02460DSC02466DSC02468DSC02471DSC02473DSC02480DSC02482DSC02484DSC02485DSC02486DSC02488DSC02490DSC02491DSC02494DSC02495DSC02496DSC02502DSC02504DSC02499DSC02506DSC02507DSC02503DSC02508DSC02509DSC02511DSC02512DSC02515DSC02510DSC02521DSC02516DSC02523DSC02518DSC02526DSC02528DSC02530DSC02532DSC02535DSC02537DSC02538DSC02540DSC02543DSC02546DSC02547DSC02602DSC02612DSC02620DSC02621DSC02628DSC02632DSC02633DSC02630DSC02636DSC02641DSC02654DSC02648DSC0265202567

Autorem wszystkich zdjęć jest nasz kolega Stanisław Składanowski. Autor udostępnił zdjęcia Stowarzyszeniu Strzebielinek wyłącznie w celach niekomercyjnych. Członkowie Stowarzyszenia Strzebielinek, byli internowani w obozie w Strzebielinku i ich rodziny, mogą korzystać z tych zdjęć tylko w celach prywatnych. W pozostałych przypadkach kopiowanie zdjęć jest dozwolone wyłącznie za zgodą autora.

 

Zarząd Stowarzyszenia Strzebielinek pragnie gorąco podziękować Stanisławowi Składanowskiemu za udostępnienie zdjęć.