Apel

o wsparcie inicjatywy upamiętnienia funkcjonowania w latach 1981-1982 obozu internowanych w Strzebielinku w gminie Gniewino.

 

Przed 25 laty wygraliśmy częściowo wolne wybory do parlamentu. Zaczęliśmy decydować sami o sobie. Droga do tej wolności była jednak długa. Poprzedzona powojennymi zrywami, tych którzy nieśli w sobie niezgodę na zniewolenie. Wreszcie w lecie`80 strajkujący w całej Polsce wywalczyli powstanie ruchu społecznego NSZZ „Solidarność”. Szesnaście miesięcy budowania naszej wolności zamknął stan wojenny. Chciano nim złamać nadzieję narodu. W 52 obozach internowania zamknięto ponad dziesięć tysięcy działaczy i sympatyków NSZZ „Solidarność”, drugie tyle wtrącono do więzień. Jednym z największych obozów internowania w Polsce stał się Strzebielinek w gminie Gniewino, więzienie zamiejscowe zakładu karnego w Wejherowie. W tym obozie przez 375 dni z 586 dni stanu wojennego przetrzymywano bez wyroku ponad 490 działaczy i sympatyków NSZZ „Solidarność”, w tym jedną trzecią składu Komisji Krajowej oraz dziesiątki działaczy związkowych, robotników, chłopów, studentów, aktorów, dziennikarzy, prawników, przedstawicieli solidarnościowych mediów…

 

W świadomości społecznej zanika jednak wiedza o obozie internowanych w Strzebielinku choć ci, którzy tutaj siedzieli od lat budują wolną i niepodległą Polskę. Niektórych z nich wybrano na prezydenta i premiera państwa oraz na posłów i senatorów III RP, inni zostali działaczami politycznymi, samorządowymi i gospodarczymi. Wielu już odeszło, dla innych nie było pracy i nie znalazło miejsca dla siebie w wolnej Polsce i wyemigrowali…. W końcu lat osiemdziesiątych XX wieku „Solidarność” jednak odżyła z nową siłą, przynosząc wolność nie tylko nam, Polakom, ale także narodom Europy środkowo-wschodniej, również pozbawionych niepodległości.

 

Tym wszystkim, którzy swoją postawą w obozie zaświadczali, że nie można zabić nadziei, wyrosłej z pragnienia wolności, należna jest jednak pamięć. W celu upamiętnienia tego miejsca przedstawiciele miejscowego społeczeństwa i grupa byłych internowanych zamierza umieścić tablicę pamiątkową na murze dawnego więzienia w Strzebielinku, gdzie w latach 1981-1982 przetrzymywani byli działacze i sympatycy NSZZ „Solidarność” oraz wydać poszerzone wznowienie książki Jana Mura: Dziennik internowanego, wraz z imiennym wykazem internowanych, uzupełnione ówczesnymi zapiskami obozowymi, tekstami śpiewanych wówczas piosenek i rysunkami Andrzeja Trzaski, z twarzami mężczyzn tam zamkniętych oraz o zdjęcia, grafikę i pieczątki poczty obozowej.

 

Zbiórka pieniężna prowadzona jest w oparciu o pozwolenie Marszałka Województwa Pomorskiego nr ROPS-P.622.4.14 z dnia 24 stycznia 2014 roku (zobacz PDF), poszerzone 12 marca 2014 roku (zobacz PDF).


Dobrowolne kwoty można przekazywać na konto:
Nordea Bank Polska SA Oddział w Gdańsku:
Stowarzyszenie Godność 80-364 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 30 C/9
nr 54 1440 1387 0000 0000 1668 9866
z dopiskiem „Strzebielinek – tablica i wydanie książki”

 

Podziękowanie imienne osobom, a instytucjom w formie ich loga za wsparcie finansowe tego projektu zamieszczone zostaną w książce Jana Mura: Dziennik internowanego, a nieobecnym prześlemy pod wskazany adres.

 

Dziękujemy za wpłatę każdej kwoty.


Liczymy, że inicjatywa upamiętnienia internowania Polaków przez Polaków spotka się ze wsparciem tych, dla których ważna jest świadomość najnowszej naszej historii. Stąd tablica
i wydanie ksiązki mają nieść przesłanie, że narodu nie można pozbawić pamięci i nadziei.

 

Komitet Organizacyjny zjazdu byłych internowanych w obozie w Strzebielinku:
Zygmunt Błażek, Tadeusz Chmielewski, Jarosław Deska, Andrzej Drzycimski, Antoni Filipkowski, Andrzej Gwiazda, Jerzy Kiszkis, Jerzy Kobyliński, Stanisław Kocjan, Ludwik Prądzyński, Jan Rulewski, Andrzej Rzeczycki, Jerzy Sadka, Stanisław Śmigiel, Jan Skiba, Jarosław Słoma, Stanisław Wajsgerber, Stanisław Wądołowski, Halina Winiarska, Henryk Wujec, Jan Wyrowiński,  Daria Radecka-Marzec, sekretarz Komitetu Organizacyjnego.

top