Krzysztof Grygiel

Krzysztof Grygiel

Krzysztof Grygiel   (1957-2019)

Smutna wiadomość zza oceanu,

Dopiero dziś dotarła do Torunia wiadomość, że na początku października zmarł w Stanach Zjednoczonych Krzysztof Grygiel (1957-2019).

Krzysiu był jednym z założycieli „Solidarności” w Zakładach Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu, gdzie pracował jako kontroler jakości. Działał aktywnie w Związku Młodzieży Demokratycznej. Był przewodniczącym koła w Toruniu i wykorzystywał tą afiliowaną przy Stronnictwie Demokratycznym organizację do do działalności antykomunistycznej i prosolidarnościowej, min. poprzez zaangażowanie w działania Toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Jego aktywność nie uszła uwadze Służby Bezpieczeństwa, czego wyrazem był umieszczenie Krzysztofa na pierwszej znanej liście osób do internowania już z 4 lutego 1981 r. Po ogłoszeniu stanu wojennego został internowany w Potulicach, gdzie przebywał do 11 lutego 1982 r. Nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Należał do trzonu tzw. grupy metronowskiej, niezwykle aktywnej w pierwszej połowie lat 80. minionego wieku. Podczas słynnego „spaceru” na Bulwarze Filadelfijskim 1 maja 1982 roku Toruniu wraz z Pawłem Burakiem i „z Tadeuszem Olszewskim udali się na brzeg Wisły za mostem kolejowym i wyszukali wielką kłodę drewna. Następnie umieścili na niej flagę „Solidarności” i zepchnęli do wody z pomocą przypadkowych wędkarzy. Kłoda z zatkniętą flagą popłynęła w stronę bulwaru z nurtem rzeki. Tam flagę usunęła załoga jednej z motorówek milicyjnych”( W.Polak „Czas ludzi niepokornych” s.192, Toruń 2003). Zostaje wtedy zatrzymany i skazany przez Kolegium Orzekające na 2 miesiące więzienia. 21 maja uniewinniony i natychmiast internowany, tym razem w Strzebielinku. Na początku października uczestniczył w głodówce protestacyjnej przeciw delegalizacji „Solidarności. Wychodzi na wolność 17 listopada 1982 roku i znów bez reszty angażuje się w działalność opozycyjną. Po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki jest w gronie współzałożycieli Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka w Toruniu. W 1985 roku, prawdopodobnie na skutek brutalnych nacisków Służby Bezpieczeństwa emigruje wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych.
Drogi Krzysiu spoczywaj w pokoju!

Dobrze zasłużyłeś się Polsce!

Solidarni – Toruń pamięta