Kolejne spotkanie strzebielnkowców – w 40 rocznice wprowadzenia stanu wojennego

Szanowni Państwo,

No i stało się – kolejne spotkanie strzebielinkowców, w tym przypadku w roku będącym 40 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, przeszło do historii. 
Spotykaliśmy się jak co roku, w rocznicę wybuchy strajków w stoczni gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Dodatkowym powodem by się spotkać było wręczenie odznaczeń kilku byłym internowanym w Strzebielinka oraz wystawa prac naszego nieżyjącego kolegi Andrzeja Trzaski. Wystawa ta mogła powstać dzięki temu, iż prace Andrzeja zostały nam udostępnione nam przez ECS w Gdańsku, za co serdecznie dziękujemy.

W naszym spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Strzebielinek oraz inni byli internowali w Strzebielinku wraz z członkami swoich rodzin i bliskimi oraz nasi goście. 
Było nam bardzo miło, że przybyli do nas również koledzy z zagranicy: Stefan Kozłowski z Berlina i Maciej Pelowski z Hanoweru.
Pozdrowienia uczestnikom spotkania przekazali również Ryszard Kuczkowski ze Stanów Zjednoczonych, który bardzo chciał być uczestnikiem spotkania, ale niestety nie mógł przedłużyć swojego wcześniejszego pobytu w naszym kraju.
Pozdrawiają przekazali nam też Ludwik Prondzyński oraz Jan Karandziej, którzy również nie mogli przyjechać i się z nami spotkać.
W spotkaniu oprócz kolegów z Pomorza uczestniczyli te z nasi koledzy z innych regionów: ze Szczecina z Zalewskim na czele, z Bydgoszczy z Jasiem Rulewskim, z Torunia z Jasiem Wyrowińskim, ze Słupsk ze Stanisławem Śmiglem i Pawłem Barańskim oraz z Olsztyna z Maciejem Niczyperowiczem.

Naszą uroczystość uświetniły poczty sztandarowe z NSZZ Solidarność, region Gdański, ze Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, poczet sztandarowy Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Wejherowie oraz oczywiście sztandar Stowarzyszenia Strzebielinek.

Podczas uroczystości mieliśmy przyjemność gościć Panią Europoseł Annę Fotygę, wiceprezesa IPN Pana dr hab. Karola Polejowskiego, który również wręczał odznaczenia. Ponadto z oddziału gdańskiego IPN przybyła do nas Pani Justyna Pazda oraz tradycyjnie już, niezawodny dr Arkadiusza Kazańskiego
Jednocześnie w roli współorganizatora uroczystości oraz gościa naszego spotkania wystąpił Przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Dośla. Przybył do nas również Janem Detlaff, kierownik Oddziału Wejherowskiego Koła Emerytów i Rencistów Solidarności wraz z kilkoma  członkami tego koła.   
Naszymi gośćmi byli również przedstawiciele władz rządowych i samorządowych:
– z woj. pomorskiego, w imieniu wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, był Pan Ireneusz Szweda, w imieniu Marszałka województwa Mieczysława Struka była Pani Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz w imieniu  Aleksandry Dulkiewicz, Prezydenta Miasta Gdańska naszym gościem był Pan Maciej Kukla
– z woj. kujawsko-pomorskiego: w imieniu Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka województwa, Pan …, oraz w imieniu Prezydenta Torunia Michała Zalewskiego, Pan 
Ponadto byli obecni Pan przedstawiciel Prezydenta Miasta Wejherowa, Pan Jacek Thiel, Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego oraz Pani Małgorzata Niemirska-Thiel, Sekretarz Gminy Wejherowo.

Po powitaniu odmówiliśmy wspólnie modlitwę w intencji zmarłych kolegów, którą poprowadził Ksiądz Proboszcz Marian Miotk.

Następnie złożone zostały kwiaty pod tablicą pamiątkową na dawnym murze więziennym. 
Następnie krótkie przemówienia wygłosili m.in. Pani Anna Fotyga, Krzysztof Dośla, dr Andrzej Drzycimski, Jasiu Rulewski czy dr Arkadiusz Kazański.
Przybliżyli oni kontekst historyczny, znaczenie Solidarności w procesie przemian, jak również szczególnie w przemówieniu Andrzeja Drzycimskiego wybrzmiały wątki osobiste, szczególnie wpływ jaki fakt internowania wywarł na losy strzebielinkowców.

Następnie udaliśmy się do Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie na uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył Arcybiskup Senior Edmunt Piszcz, ten sam, który głosił pamiętne rekolekcje w Strzebielinku w kwietniu 1982 roku.

Po Mszy Świętej pojechaliśmy do Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia naszym kolegom nadanych przez Prezydenta RP odznaczeń.
Wręczenia odznaczeń dokonał Wiceprezes IPN dr Karol Podejowski

Potem odbył się krótki występ Antka Filipkowskiego i następnie skorzystaliśmy z poczęstunku przygotowanego przez , podczas 

W tym miejscu chciałbym wymienić tych, bez których nasze spotkanie nie mogłoby się odbyć.
Są nimi sponsorzy:

– Urząd Gminy Gniewino z Panem Wójtem Zbigniewem Walczakiem
– Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
– Instytut Pamięci Narodowej
– Region Gdański NSZZ Solidarność
– Nadleśnictwo Wejherowo
– PKS Gdynia S.A.
– Prezydent m. Torunia
– Marszałek woj. Kujawsko-Pomorskiego
– Nadleśnictwo Strzebielino
– Nadleśnictwo Choczewo
– Prezydent m. Wejherowa
– Wojewoda Pomorski

Wszystkim im wyrażany słowa naszego podziękowania.

Również chciałbym podziękować Panu Marcinowi Ledke, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej za piękne przygotowanie terenu pod bramą i tablicą znajdującą się na murze dawnego obozu internowania w Strzebielinku i którzy czuwali również nad nagłośnieniem. Również wyrazy naszego podziękowania należą się Panu Waldemarowi Szczypiorowi, dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie za przygotowanie tej części naszej uroczystości, na którą składało się wręczenie odznaczeń oraz poczęstunek.

Warto też wymienić członków Komitetu Honorowego naszych uroczystości:
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Jarosłąw Sellin
– IPN z Prezesem dr Karolem Nawrockim,
– Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych z Panem Janem Józefem Kasprzykiem,
– Wojewoda Pomorski, Pan Dariusz Drelich
– Marszałek woj. Mazowieckiego, Pan Adam Struzik
– Marszałek woj. Kujawsko-Pomorskiego, Pan Piotr Całbecki
– Marszałek woj. Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk
– Prezydent m. Wejherowa, p. Krzysztof Hildebrandt
– Starosta Wejherowski, Pani Gabriela Jusis
– Wójt Gminy Wejherowo, Pan Przemysław Kiedrowski
– Prezydent m. Gdańska, Pani Aleksandra Dulkiewicz
– Prezydent m. Starogardu Gdańskiego, Pan Janusz Stankowiak
– Prezydent m. Bydgoszczy, Pan Rafał Bruski
– Prezydent m. Torunia, Pan Mieczysław Zalewski

Listy z podziękowaniami i gratulacjami przesłali nam:
– Marszałek Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Pan Piotr Całbecki
– Marszałek Woj. Mazowieckiego, Pan Adam Struzik
– w imieniu Prez. m. Gdańska, Pan Maciej Buczkowski, Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta, Kierownik Referatu Spraw Zagranicznych
– w imieniu Wojewody Pomorskiego, Pani Agnieszka Bytner, starszy inspektor wojewódzki, z biura Wojewody Pomorskiego

Załączniki