Stowarzyszenie Strzebielinek

Obóz w Strzebielinku

fot. L. Różański

1. Deklaracja Członkowska      plik  .doc  do pobrania

2. Dane Kontaktowe:  Stowarzyszenie Strzebielinek,  ul. Lutniowa 40,  80-298  Gdańsk,  tel.:   515 228 787 (Jan Skiba),  e-mail:   Strzebielinek@gmail.com (Roman Bielecki i Krzysztof Gąsior)

3. Konto Bankowe:  BGŻ BNP Paribas: 34160014621819051170000001

(Wpłaty z zagranicy: Swift Code: PPAB PLPK,  IBAN PL34160014621819051170000001)

4. Krajowy Rejestr Sądowy:  KRS:  0000680795, NIP: 5842760814, REGON: 367413574

———————————————————————————————————————————–

 Stowarzyszenie Strzebielinek Właścicielem Domeny Strzebielinek.pl

20 marca 2018 roku Stowarzyszenie Strzebielinek przejęło prawa do domeny Strzebielinek.pl.

Strona internetowa www.Strzebielinek.pl istnieje od 2014 roku. Ukazywały się na niej informacje dotyczące środowiska byłych internowanych w obozie w Strzebielinku. Niektóre osoby, które były aktywne w redagowaniu portalu już od nas odeszły.

Stworzenie portalu nie byłoby możliwe bez ogromnego wkładu pracy i wsparcia finansowego Andrzeja Drzycimskiego, za co mu serdecznie dziękujemy!

Obecnie, obowiązek kontynuowania tej pracy przechodzi na Stowarzyszenie Strzebielinek, które skupia nie tylko byłych internowanych i ich potomków, ale też tych wszystkich, którzy „utożsamiają się z tradycjami walki o wolność, solidarność i niepodległość Narodu Polskiego” (według statutu). Zarząd Stowarzyszenia konsekwentnie forsuje formułę organizacji otwartej na wszystkich, funkcjonującą ponad bieżącymi podziałami politycznymi. Jest to konieczne z uwagi na ogromną różnorodność poglądów politycznych naszego środowiska.

Stowarzyszenie Strzebielinek otrzymało dostęp do kokpitu WordPress z poziomu „administratora” i „redaktora”. Otrzymaliśmy również dostęp do plików szablonu WordPress Twenty Twelve od firmy hostingowej (z możliwością modyfikacji kodów). Pozwoli nam to na dokonanie zmian w portalu aby uczynić go jeszcze bardziej atrakcyjnym. Ten proces już się rozpoczął.

Opłaty roczne związane z odnawianiem praw do domeny i hostingiem wynoszą około 150 PLN (+VAT). Będą one opłacane ze składek członkowskich.

Stowarzyszenie Strzebielinek zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w prowadzeniu portalu www.Strzebielinek.pl. Potrzebni są informatycy, dziennikarze i fotograficy. Jeśli znajdą się chętni do pracy, wspólnie przekształcimy stronę www.Strzebielinek.pl w portal o charakterze informacyjno-patriotycznym. Chętnych do współpracy prosimy o kontakt z Zarządem Stowarzyszenia.

Zapraszamy do współpracy również te osoby, które chciałyby opublikować na naszym portalu swoje wspomnienia, fotografie ze stanu wojennego, czy też dokumenty dotyczące naszego środowiska. Każdy internowany w Strzebielinku ma prawo do osobnej strony na naszym portalu.

Zarząd Stowarzyszenia Strzebielinek

 

———————————————————————————————————————————–

Konformiści czy Przestępcy w Togach  –  Konferencja w Muzeum II Wojny Światowej

Na 19 kwietnia br. zaplanowano konferencję naukową „Konformiści czy przestępcy w togach? Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny”, która przybliży sylwetki oraz kariery zawodowe wybranych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu systemu komunistycznego.

Konferencja odbędzie się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W toku przygotowanych prelekcji, zostaną przedstawione między innymi osoby i kariery zawodowe prokuratorów i sędziów, którzy dopuścili się zbrodni sądowych, przyczyniając się do skazania na karę śmierci bohaterów – żołnierzy niezłomnych, takich jak np. Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, czy Danuta Siedzikówna „Inka”.

Zostanie omówione pojęcie zbrodni sądowej oraz kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa.

Jedną ze największych i niosących najgorsze skutki zbrodni sądowych, była ta na gen. Auguście Fieldorfie „Nilu”, mord sądowy i zbrodnia założycielska systemu prawnego PRL.

Postępowanie w tej bulwersującej sprawie przeciwko obwinionym o jej sprawstwo zostało wszczęte w 1992 przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Prowadzone było wobec prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej – Heleny Wolińskiej-Brus, (pierwotnie Felicja Fajga Mindla Danielak), kierowniczce biura Sztabu Głównego AL, szefowej Wydziału Kadr KG MO, zmarłej w 2008 r. w Oxfordzie), prokuratorów Prokuratury Generalnej – Beniamina Wejsblecha (dopracował do śmierci w 1991 r. jako radca prawny) i Pauliny Kern i innych.

Wyrok orzekł skład kierowany przez sędzię sekcji tajnej Sądu Wojewódzkiego Marię Gurowską vel Górowska vel Maria Sand vel Genowefa Maria Danielak z domu Zand (to ona skazała na karę śmierci gen. Fieldorfa), zasiadającą w sekcjach tajnych przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i Sądzie Najwyższym, zmarła w 1998 r., na wezwania sądu III RP się nie stawiała).

Komisja chciała przesłuchać sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym – Emila Merza (dyspozycyjny, przewodniczył tajnej sekcji sędziów Sądu Najwyższego – Wydział III Izby Karnej SN, po wstępnej analizie jego działalności sędziowskiej za rażące naruszenie prawa uznano 16 spraw;  orzekał w Sądzie Najwyższym do osiągnięcia wieku emerytalnego w 1962 roku.), Gustawa Auscalera (w grudniu 1957 r.  Auscaler wyemigrował z rodziną do Izraela. Był przez kilka lat dyrektorem Centralnej Szkoły Prawniczej im. Duracza, pracował jako prokurator w Tel Awiwie do 1965 r)  i Igora Andrejewa ( był współautorem podręcznika Prawo karne Polski Ludowej (1954). Od 1964 profesor nauk prawnych, współautor projektu Kodeksu karnego z 1969).

W ramach konferencji ukazane zostaną również postawy prokuratorów, którzy aktywnie sprzeciwili się utrwalaniu reżimu komunistycznego za co spotkały ich szykany i represje prawnokarne.

ASG

Konferencja 19 kwietnia 2018 r. od godz. 9:30 do 15:00

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Pl. Bartoszewskiego 1

———————————————————————————————————————–

Kapelan ze Strzebielinka ks. Tadeusz Błoński

Przekazujemy informację o konferencji poświęconej kościołowi św. Piotra i Pawła, którego proboszczem był nasz kapelan ze Strzebielinka ks. Tadeusz Błoński. W konferencji weźmie udział Andrzej Drzycimski, który postara się przybliżyć postać księdza Tadeusza.

Konferencja

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku – Wrzeszczu.

Architektura, ludzie, historia

piątek 20 kwietnia 2018 r., godzina 10.00

Program konferencji

10.00-10.15 – powitanie – ks. ppłk Sławomir Pałka

HISTORIA / LUDZIE: prowadzenie dr Janusz Marszalec

Miejsce: Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14

10.15-10.35 – dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG – Państwo pruskie a kościół ewangelicki w Prusach Zachodnich na przełomie XIX i XX wieku z gdańskiej perspektywy

10.35-10.55 – dr Jan Daniluk – Życie parafii od powstania do 1945 r.

11.15-11.35 – dr Daniel Gucewicz – Pod znakiem komunizmu. Dzieje parafii po II wojnie światowej

11.35-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.15 – Barbara Szczepuła – Nowe życie w poniemieckich domach

12.15-12.30 – dr Andrzej Drzycimski – Ksiądz Tadeusz Błoński, kapelan Wojska Polskiego i internowanych

ARCHITEKTURA: prowadzenie dr hab., prof. PG Jakub Szczepański

Czas: 13.00-15.30

Miejsce: Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku Wrzeszczu, ul. Sobótki 20

13.00-13.20 – Aurelia Bladowska – Od wsi do miasta – urbanistyczny i architektoniczny rozwój Wrzeszcza

13.20-13.40 – Maja Mociewicz – Kościoły gdańskie w XIX i na początku XX wieku. Przegląd architektury

13.40-14.00 – dr hab. Piotr Birecki – Kościół na tle architektury XIX-wiecznych kościołów garnizonowych Prus Zachodnich

14.00-14.15 – dr hab., prof. UMK Robert Rogal i Anna Rzychska – Konserwacja polichromii kościoła garnizonowego w Gdańsku Wrzeszczu

14.15-14.25 – dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK- Witraże kościoła garnizonowego

14.25-14.35 – Dr Błażej Musiałczyk – Organy kościoła garnizonowego w Gdańsku Wrzeszczu – rys historyczny w kontekście działań organmistrzowskich E. Kempera

14.35-14.45 – Minikoncert organowy w wykonaniu Błażeja Musiałczyk

14.45-15.00 – Podsumowanie: prof. Andrzej Januszajtis

Poniżej szkic do biografii ks. Tadeusza Błońskiego oparty o dokumentację zgromadzenia salwatorianów:

Ks. Tadeusz Błoński SDS (1932-1990)

Urodził się 1 września 1932 roku w Złotnikach koło Jędrzejowa w świętokrzyskim, znanych z tego, że w miejscowym kościele został ochrzczony Stanisław Konarski (1700-1773), późniejszy ksiądz, pijar, założyciel Collegium Nobile oraz dramatopisarz, publicysta, reformator polityczny i edukacyjny. Zaraz po maturze we wrześniu 1950 roku młody osiemnastoletni Tadeusz Błoński wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego zgromadzenia salwatorianów w niewielkie wsi w Bagnie, powiat trzebnicki, gmina Oborniki Śląskie. Umiejscowienie w 1953 roku seminarium w tutejszym zespole pałacowym z początku XVIII wieku, z dala od wielkomiejskiego życia, kształtowało przyszłych księży otwartych na potrzeby innego człowieka. Wśród prowadzących zajęcia byli wybitni przedstawiciele salwatorianów, m. in. ks. Gerard Jan Drozdek (ur. 1914), późniejszy tłumacz ksiąg w „Biblii Tysiąclecia” i autor opracowań o tematyce maryjnej, hagiograficznej, a zwłaszcza biblijnych dotyczących poszczególnych ksiąg i ewangelii. Po ośmiu latach święcenia kapłańskie Tadeusz Błoński przyjął  w czerwcu 1958 roku w kościele sióstr wizytek w Krakowie. Szafarzem sakramentu kapłańskiego był biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Karol Pękala, przedwojenny i powojenny wieloletni dyrektor „Caritas”, w czasie wojny  organizator pomocy dla więźniów obozów koncentracyjnych i opiekun wysiedlonych z terenów wcielonych do Rzeszy, później sygnatariusz uchwał II Soboru Watykańskiego (1962 i 1965).

W swoim życiu kapłańskim ks. Tadeusz Błoński był w jedenastu placówkach duszpasterskich. Pierwszą placówką było salwatoriańskie Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, później jako wikariusz posługiwał we Wrocławiu, Miłowie, Baniach Mazurskich i w Warszawie. Wreszcie został ekonomem wspólnoty salwatoriańskiej w Piastowie w Warszawie-Ursusie,następnie rekolekcjonistą i duszpasterzem we wspólnocie salwatoriańskiej we Wrocławiu, stamtąd przeniesiony został na kapelana w Generalnym Dziekanacie Wojska Polskiego (1970-1972). Decyzją ks. płk Juliana Humeńskiego, Generalnego Dziekana WP (1964-1986) ks. Błońskiego skierowano do Puław, gdzie został proboszczem miejscowego kościoła garnizonowego (1972-1978). Stamtąd przeniesiony został do Gdańska Wrzeszcza do kościoła św. Piotra Pawła, kościoła garnizonu gdańskiego. Po ośmiu latach pracy duszpasterskiej w Gdańsku, w tym również pełnienia posługi kapłańskiej w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku k. Wejherowa (1981-1982), skierowano go do Inowrocławia do kościoła pw. św. Barbary, parafii miejscowego garnizonu WP. Zmarł 1 września 1990 roku w Inowrocławiu, a pochowany został w grobowcu salwatorianów w Trzebini k. Krakowa.


Sztandar Stowarzyszenia Strzebielinek

Uprzejmie informujemy że dnia 2 kwietnia 2018 roku rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na sztandar Stowarzyszenia Strzebielinek.

Wpłat w wysokości 100 zł można dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Strzebielinek w BGŻ BNP Paribas: 34160014621819051170000001 („Sztandar”).

Każdy wpłacający zostanie fundatorem sztandaru Stowarzyszenia Strzebielinek. Lista fundatorów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.Strzebielinek. pl.

Z uwagi na wymogi prawne, wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym.

Koordynatorem zbiórki ze strony Zarządu Stowarzyszenia Strzebielinek i chorążym pocztu sztandarowego będzie Paweł Barański (adres mailowy: zrbbaranski@interia.pl, tel. kom. 601 682 491). Paweł wyraził gotowość opieki nad sztandarem i zobowiązał się do uczestnictwa we wszystkich aktywnościach Stowarzyszenia w których jego obecność, wraz ze sztandarem, będzie wymagana.

Zarząd Stowarzyszenia Strzebielinek


Wielkanoc 2018

Wielkanoc

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy!
Pogodnych, spokojnych świąt wielkanocnych, zdrowia, pomyślności i wiosennego nastroju wszystkim ludziom dobrej woli życzy
Stowarzyszenie Strzebielinek


To Trzeba Obejrzeć:   Przepraszam Was Wszystkie Narody!

https://www.youtube.com/watch?v=l6FkJ7Dghrs


Składki Członkowskie Stowarzyszenia Strzebielinek na Rok 2018

Informujemy, że zgodnie z uchwałą zarządu Stowarzyszenia Strzebielinek z grudnia 2017 składki członkowskie za rok 2018 można wpłacać w dowolnej wysokości. Oznacza to, że każdy członek stowarzyszenia sam musi rozważyć swoją sytuacje finansową i, w zależności od niej, ustalić wysokość swojej składki członkowskiej.

W praktyce, osoby znajdujące się w dobrej sytuacji finansowej wpłacają, przykładowo, 100 PLN, a te, które są w bardzo trudnej sytuacji – 1 PLN. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, którzy wpłacą 1 PLN, albo więcej, będą mieli opłacone składki członkowskie w tym roku. Nie ma górnego limitu wysokości składek członkowskich (propozycja dla osób zamożnych, które chciałyby wspomóc Stowarzyszenie).

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Strzebielinek w BGŻ BNP Paribas: 34160014621819051170000001 („Składka Członkowska 2018”).

Fundusze uzyskane ze składek członkowskich zostaną wykorzystane na cele statutowe.

Zarząd Stowarzyszenia Strzebielinek


Spotkanie Opłatkowe Strzebielinkowców

Stowarzyszenie Strzebielinek ma zaszczyt zaprosić wszystkich, którym wciąż bliskie są ideały Solidarności, na Spotkanie Opłatkowe Strzebielinkowców w Strzebielinku i w Gniewinie dnia 10 grudnia 2017 roku.

 RSVP Strzebielinek@gmail.com , tel. 515 228 787

 Program spotkania 10 grudnia 2017 roku (niedziela)

Godzina 10:00 Strzebielinek, Dom Pomocy Społecznej

Spotkanie przy tablicy pamiątkowej na murze dawnego obozu internowanych.

Przemówienia przedstawicieli strzebielinkowców i gości.

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Godzina 11:30 Gniewino, Kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika

Msza św. w intencji Ojczyzny i zmarłych Kolegów.

Godzina 13:00 Gniewino, Restauracja Trzy Korony

Spotkanie opłatkowe. Na poczęstunek zaprasza Gmina Gniewino.

Wolne forum: dyskusja i przemówienia gości.

Podczas spotkania będzie możliwość wstąpienia do Stowarzyszenia Strzebielinek. Członkowie zarządu Stowarzyszenia udostępnią chętnym deklaracje członkowskie i postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Godzina 16:30

Zakończenie spotkania i zebranie danych do listy kontaktowej obecnych i tych, którzy nie mogli przybyć.

Kontakt: Jan Skiba tel.: 515 228 787, lub Roman Bielecki i Krzysztof Gąsior: Strzebielinek@gmail.com

Dojazd: Autokar spod dworca w Wejherowie o godzinie 9:00 rano. Po spotkaniu autokar odwiezie uczestników spotkania do Wejherowa.

 


Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Strzebielinek

W dniu 16 września 2017 roku o godzinie 10:00 rano w sali „Akwen” Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Strzebielinek, którego celem był wybór nowych władz Stowarzyszenia.

Dotychczasowy władze Stowarzyszenia złożyły rezygnacje.

Podkreślono, że potrzeba wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynika m. in. z faktu wzrostu liczby członków, którzy również powinni być odpowiednio reprezentowani w organach Stowarzyszenia.

Odchodzące władze Stowarzyszenia przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności, które zostały zaaprobowane przez Walne Zgromadzenie.

Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.

W ich wyniku ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:

Roman Bielecki                   – prezes zarządu

Jan Skiba                             – wiceprezes zarządu

Krzysztof Gąsior                  – wiceprezes zarządu

Paweł Barański                    – członek zarządu

Wojciech Dobrzyński           – członek zarządu

Jan Wyrowiński                   – członek zarządu

Romuald Plewa                  – członek zarządu

Kolejnym punktem były wybory Komisji Rewizyjnej.

Jej nowy skład to:

Roman Siuda                      – przewodniczący komisji rewizyjnej

Joanna Wojciechowicz       – zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej

Mirosław Bator                     – sekretarz komisji rewizyjnej

Rajmund Rubacki               – członek komisji rewizyjnej

Na koniec miała miejsce krótka dyskusja na różne tematy interesujące zebranych.

Po jej zakończeniu Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.

Zarzad 2017-09-16 A

Zarząd wybrany 16 września 2017.

 


 

Żegnamy Andrzeja Rzeczyckiego

W poniedziałek, 17 lipca 2017 roku, pod długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas Andrzej Rzeczycki.

W stanie wojennym, Andrzej był zawsze na miejscu najważniejszych wydarzeń w Gdańsku. Mimo represji, stawiał czoła wszelkim przeciwnościom losu. Nigdy nie odmawiał pomocy, tym którzy byli w potrzebie. Andrzej był razem z nami w Strzebielinku. Po wyjściu na „wolność”, nie zaprzestał działalności podziemnej. Tryskał, niekiedy szalonymi, pomysłami  jak „obalić komunę”.  Kilka z nich udało mu się zrealizować. Był pomysłodawcą włamania do okupowanej przez milicję siedziby Zarządu Regionu Solidarności we Wrzeszczu i wyniesienia zmagazynowanych tam składopisów IBM (wykonawcami byli studenci Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni). Urządzenia te były wykorzystane przez wiele podziemnych drukarni Solidarności, NZS i Solidarności Walczącej. Andrzej był zwykłym człowiekiem, całym sercem oddanym sprawie Solidarności. Był jednym z milionów anonimowych bohaterów Solidarności. Andrzej pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Pogrzeb śp. Andrzeja Rzeczyckiego odbędzie się w sobotę 22 lipca 2017 roku. Msza żałobna za spokój jego duszy odprawiona będzie o godzinie 12.00 w kościele św. Kazimierza na Zaspie (ul. Pilotów). Uroczystości pogrzebowe, ostatnie pożegnanie i różaniec o godzinie 13.30 w kaplicy cmentarnej w Gdańsku Oliwie przy ul. Czyżewskiego. Wyprowadzenie i pogrzeb o godzinie 14.00.

Zarząd Stowarzyszenia Strzebielinek


Spotkanie Koleżeńskie Strzebielinkowców

Zaproszenie

Stowarzyszenie Strzebielinek ma zaszczyt zaprosić wszystkich, którym wciąż bliskie są ideały Solidarności, na Spotkanie Koleżeńskie Strzebielinkowców w Strzebielinku i w Gniewinie w niedzielę 13 sierpnia 2017 roku.

RSVP   Strzebielinek@gmail.com,  tel.  515 228 787

Program spotkania 13 sierpnia 2017 roku (niedziela)

Godzina 10:00  Strzebielinek, Dom Pomocy Społecznej

Spotkanie przy tablicy pamiątkowej na murze dawnego obozu internowanych.
Przemówienia przedstawicieli strzebielinkowców i gości.

Zamiast kwiatów pod tablicą pamiątkową prosimy o świeże owoce dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Godzina 11:30  Gniewino, Kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika
Msza św. w intencji Ojczyzny i zmarłych Kolegów.

Godzina 13:00  Gniewino,  Hotel Mistral Sport, Restauracja Hotelowa (adres: Sportowa 5, 84-250 Gniewino)

Spotkanie koleżeńskie. Na poczęstunek zaprasza Gmina Gniewino.

Wolne forum: dyskusja i przemówienia gości. Proponujemy swobodny format wypowiedzi na dowolne tematy. Pamiętajmy jednak, że spotkanie ma charakter koleżeński i w związku z tym, każdemu z nas należy się szacunek. Prosimy o unikanie tematów związanych z bieżącymi wojnami politycznymi. Skupmy się na tym co nas łączy, a nie na tym co nas dzieli. Łączy nas Solidarność.

Podczas spotkania będzie możliwość wstąpienia do Stowarzyszenia Strzebielinek. Członkowie zarządu Stowarzyszenia udostępnią chętnym deklaracje członkowskie i postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Walny Zjazd Stowarzyszenia Strzebielinek planowany jest na przełom sierpnia i września 2017 roku.

Godzina 15:30
Zakończenie spotkania i zebranie danych do listy kontaktowej obecnych i tych, którzy nie mogli przybyć.

Dojazd: Autokar spod dworca w Wejherowie o godzinie 9:00 rano. Po spotkaniu autokar odwiezie uczestników spotkania do Wejherowa.

Kontakt: Jan Skiba tel.: 515 228 787, lub Roman Bielecki i Krzysztof Gąsior:   Strzebielinek@gmail.com

————————————————————————————————————————————

Stowarzyszenie  Strzebielinek  Zarejestrowane!

Miło nam poinformować, iż Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w dniu 30.05.2017 r, zarejestrował Stowarzyszenie Strzebielinek. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk (adres: Stowarzyszenie Strzebielinek, ul. Lutniowa 40, 80-298 Gdańsk). W skład Zarządu wchodzą: Roman Bielecki – Prezes, Jan Skiba – Wiceprezes, Krzysztof Gąsior – Wiceprezes, Jarosław Rypniewski – Członek.

Według statutu członkami Stowarzyszenia Strzebielinek mogą zostać osoby które:

a) były internowane na terenie Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 13 grudnia 1981 do 23 grudnia 1982,

b) są potomkami internowanych w Strzebielinku,

c) utożsamiają się z tradycjami walki o wolność, solidarność i niepodległość Narodu Polskiego.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest:

a) inspirowanie i propagowanie polskiego patriotyzmu,

b) prowadzenie działań i akcji o charakterze patriotycznym i narodowym,

c) promowanie walki Narodu Polskiego o wolność, solidarność i niepodległość.

Cel ten Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez organizowanie spotkań, uroczystości oraz akcji patriotycznych z udziałem osób, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski, czynnie przeciwstawiając się systemom totalitarnym w okresie od roku 1939 do czasów współczesnych. Stowarzyszenie w miarę swoich możliwości będzie wspierać członków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają pomocy.

Trochę historii…. Jakiś czas temu powstała nieformalna grupa robocza, której celem było powołanie Stowarzyszenia Strzebielinek. W skład tej grupy wchodzili Romek Bielecki, Andrzej Drzycimski i Jasiu Skiba. Później dołączył Krzysztof Gąsior. Inspiracją dla grupy roboczej była działalność Andrzeja Drzycimskiego na rzecz upamiętnienia byłych internowanych w obozie w Strzebielinku. Andrzej od lat prowadził stronę internetową Strzebielinek.pl i współorganizował coroczne spotkania byłych internowanych. Postulat stworzenia Stowarzyszenia Strzebielinek, w różnych okresach czasu, wysuwali: Antek Filipkowski, Maciek Kuczyński i Jan Wyrowiński. Ojcem chrzestnym przedsięwzięcia był Jasiu Skiba, który potrafił zachęcić i zmotywować kolegów do wspólnej pracy. Ze względów logistycznych grupa zdecydowała się pracować w wąskim gronie. Grupa uzyskała wsparcie i pomoc prawną Zarządu Regionu Gdańskiego Solidarności, a także innych osób o kompetencjach eksperckich.

Grupa robocza od początku swojej działalności założyła, że będzie pełnić wyłącznie służebna rolę wobec Stowarzyszenia Strzebielinek. Celem grupy roboczej było dostarczenie gotowego produktu, czyli zarejestrowanego w KRS Stowarzyszenia Strzebielinek, przed Zjazdem Strzebielinkowców w sierpniu 2017 roku. W tym samym mniej więcej czasie, na przełomie sierpnia i września 2017 roku, zwołane będzie Walne Zgromadzenie Członków, na którym powołany zostanie nowy zarząd Stowarzyszenia. Jest to konieczne aby członkowie, którzy przystąpią do Stowarzyszenia w sierpniu 2017 roku, mieli taki sam wpływ na Stowarzyszenie jak członkowie-założyciele. W związku z tym, wyłoniony na spotkaniu założycielskim w dniu 25 kwietnia 2017 roku w Gdańsku zarząd, należy traktować jako tymczasowy. Zarząd ten złoży rezygnację podczas Walnego Zgromadzenia Członków na przełomie sierpnia i września 2017 lub zostanie przez to forum odwołany.

Informacje na temat aktywności Stowarzyszenia będą na bieżąco umieszczane na stronie Strzebielinek.pl.

…………………………….. Zarząd Stowarzyszenia Strzebielinek

——————————————————————————————————————————————-

Strzebielinek,  Gniewino,  Kostkowo….

Dnia 22.06.2017 (czwartek) miała miejsce wizyta trzech członków zarządu Stowarzyszenia Strzebielinek (Jan Skiba, Krzysztof Gąsior i Roman Bielecki) w Strzebielinku, Gniewinie i Kostkowie. Celem były spotkania z panem Marcinem Ledke, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej, który obecnie znajduje się na terenie dawnego Ośrodka Internowanych w Strzebielinku, z panem Waldemarem Szczypiorem,  dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewinie oraz z księdzem Marianem Miotk, proboszczem parafii w Gniewinie.

W czasie tych spotkań omawiane były sprawy organizacyjne, dotyczące spotkania internowanych i ich rodzin, które planowane jest na dzień 13 sierpnia b.r.

Na koniec udaliśmy z wizytą do Kostkowa, gdzie w związku z propozycją nawiązania współpracy pomiędzy 12 Drużyną Harcerską im. Armii Krajowej „BASZTA” z Kostkowa i Stowarzyszeniem Strzebielinek, spotkaliśmy się z księdzem Robertem Meyerem, proboszczem parafii w Kostkowie oraz drużynową Beatą Bujak. Otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystość poświęcenia harcówki, które odbyła się następnego dnia, tj. 23.06.2017 (piątek). W uroczystości tej uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Strzebielinek: Jan Skiba i Roman Bielecki.

22-06-2017 IMG_9410a

Krzysztof Gąsior,  Roman Bielecki,  Jan Skiba


 

zaproszenie_20017-04-26

 

 


 

Artykuł Andrzeja Drzycimskiego opublikowany w miesięczniku HISTORIA. UWAŻAM RZE. numer12 (57) grudzień 2016

IMG_0525

IMG_0526

IMG_0527

IMG_052813 grudnia 2015 - 02 fot. Antoni Filipkowski

 

13 grudnia 2015, przed mszą św. w Gniewinie, internowani spotkali się przy murze dawnego więzienia w Strzebielinku, gdzie przez rok przetrzymywani byli w ośrodku odosobnienia. Wraz z delegacjami powiatu wejherowskiego, gminy, Europejskiego Centrum Solidarności i delegacji NSZZ Solidarność złożyli kwiaty pod płytą upamiętniającą funkcjonowanie obozu dla internowanych

więcej:  http://www.strzebielinek.pl/archiwum-wizualne/gniewino-13-xii-2015/


 

IMG_9658

 

Ratusz Głównego Miasta Gdańska, 28 stycznia 2015 roku. Na uroczystej gali z okazji wręczenia  Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za ubiegły rok, zwanej gdańskim Noblem, prof. dr hab. Mieczysław Nurek, historyk, laureat, otrzymuje książkę o Strzebielinku Dziennik internowanego od Andrzeja Drzycimskiego, jego współautora (razem Adamem Kinaszewskim).


fot. A. Filipkowski 102

Subiektywnie o stanie wojennym

W 33 smutną rocznicę w naszej historii, w sobotę 13 grudnia, śladami stanu wojennego po wystawie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oprowadzało 15 osób, które w bezpośredni i różny sposób doświadczyły tamtych dramatycznych wydarzeń. Zwiedzających było około 300 osób. W rolę przewodników wcielili się dawni opozycjoniści, internowani, więźniowie stanu wojennego i poszukiwani listami gończymi, skazani na emigrację, ludzie niosący pomoc uwięzionym i ich bliskim, opozycyjni dziennikarze i artyści. Wśród przewodników byli m.in.:

Zygmunt Błażek, malujący antykomunistyczne hasła na ulicach, internowany w Strzebielinku;

Wojciech Ciesielski, historyk, dwukrotnie internowany w Iławie;

Andrzej Drzycimski, historyk i dziennikarz, działacz opozycji w okresie PRL;

Antoni (Tolek) Filipkowski, pieśniarz i dziennikarz, współorganizator strajków w Porcie Gdańskim w sierpniu 1980 roku, zaś po 13 grudnia 1981 r. współtwórca kultury niezależnej;

Maria Kokot, która 13 grudnia 1981 r., będąc sekretarzem komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Toruniu trafiła do zakładu karnego w Bydgoszczy-Fordonie, zostawiając w domu czworo dzieci;

Olga Krzyżanowska, działaczka społeczna, lekarka, posłanka na Sejm X, I, II i III kadencji, wicemarszałek Sejmu X i II kadencji, senator V kadencji, która współpracowała ze strukturami podziemnej „Solidarności”, zaś w stanie wojennym ukrywającemu się przed Służbą Bezpieczeństwa Bogdanowi Borusewiczowi dowoziła jedzenie;

Robert Kwiatek, z zawodu fotoreporter, w chwili wybuchu stanu wojennego miał zaledwie 10 lat, ale już kilka lat później stał się jednym z przywódców Federacji Młodzieży Walczącej w Gdańsku;

Bogdan Lis był jednym z najważniejszych liderów „Solidarności” w latach osiemdziesiątych. Podczas historycznego strajku w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej – wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego;

Jerzy Majcherczyk, którego wprowadzenie stanu wojennego zastało w Peru, gdzie Polska Akademicka Wyprawa Kajakowa zdobyła najgłębszy kanion na świecie Rio Colca. Studenci powołali Komitet Solidarności w Ameryce Południowej. Dzięki ich inicjatywie w Limie odbył się marsz popierający dążenia niepodległościowe Polski, podczas manifestacji list do generała Wojciecha Jaruzelskiego odczytał znany pisarz i późniejszy laureat nagrody Nobla w dziedzinie literatury Mario Vargas Llosa;

Jarosław Sarzyński, syn działacza Solidarności, który w piwnicy Małym Kacku w Gdyni zorganizował podziemną drukarnię;

Henryk Sikora – współorganizator strajku w kopalni „Wieczorek” w Katowicach 14 grudnia 1981 r., w latach 1984-2003 przebywający na emigracji w Australii;

Jacek Taylor, prawnik, jeden z najbardziej znanych obrońców w procesach politycznych.

 


 

Warszawa 13 I 2o15

 

Jarosław Słoma, reprezentujący Komitet Organizacyjny Zjazdu Strzebielinkowców, w trakcie uroczystości zakończenia obchodów Roku Wolności (13 I 2015) w Warszawie, przekazał Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu opracowanie objęte jego patronatem, omawiające roczne funkcjonowanie obozu.


Linki do galerii zdjęć z kolędowania w Europejskim Centrum Solidarności (10 stycznia 2015), gdzie tematem przewodnim były wigilie w obozach i więzieniach w 1981 roku, w tym także w Strzebielinku.

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3711222,wspolne-koledowanie-w-ogrodzie-zimowym-ecs-zdjecia,id,t.html

http://www.ecs.gda.pl/title,1_KOLEDOWANIE_W_ECS_GALERIA_FOTO,pid,8,oid,62,cid,75.html


Zjazd Strzebielinkowców – osób niegdyś internowanych w Strzebielinku koło Wejherowa – odbył się 17 sierpnia 2014 roku.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Zjazdu Strzebielinkowców bardzo dziękujemy za wsparcie przy zorganizowaniu tego spotkania. Bez tego nie byłoby możliwe zwołanie z 501 wszystkich internowanych w Strzebielinku aż 129 internowanych, którzy przyjechali z całego kraju i ze świata (Kanada, Norwegia, Szwecja, Niemcy, Francja) i nawiązanie kontaktów z rodzinami zmarłych kolegów. Dzięki pomocy wielu instytucji obóz internowanych został upamiętniony specjalną tablicą, która zawisła na murze dawnego więzienia wraz z planszami informacyjnymi oraz wydany został w poszerzonej formie Dziennik internowanego, w którym znalazł się opis nie tylko rocznego funkcjonowania obozu, ale również po raz pierwszy opublikowana została pełna lista internowanych w Strzebielinku. Uzupełnieniami Dziennika są portrety malowane w obozie przez Andrzeja Trzaskę, wybór z grafiki i poczty obozowej, grypsy, notatki i robione z ukrycia zdjęcia. Wreszcie w Centrum Kultury i Bibliotece w pobliskim Gniewinie otwarte zostały dwie wystawy fotograficzne dotyczące życia obozowego i stanu wojennego. Tam również minister Sławomir Rybicki, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP odznaczył 13 naszych kolegów orderami i krzyżami za zasługi w walce o demokrację w Polsce.

Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Strzebielinkowców

Andrzej Drzycimski


Filmowa relacja ze Zjazdu — materiał Europejskiego Centrum Solidarności


Linki do materiałów ze Zjazdu Strzebielinkowców:

http://m.telewizjattm.pl/dzien/2014-08-18/30312-z-ojczyzna-na-ustach-wytrwali-w-strzebielinku.html?play=on

http://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/15796-prawie-500-bylych-internowanych-spotka-sie-w-strzebielinku.html

http://www.express.olsztyn.pl/artykuly/internowani-podczas-stanu-wojennego-spotkali-sie-w-strzebielinku?destination=node/948#slide-0-field_artykul_zdjecia-9026

http://www.tvp.pl/gdansk/aktualnosci/spoleczne/w-strzebielinku-spotkali-sie-internowani-w-grudniu81/16469521

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3542329,w-strzebielinku-odslonieto-tablice-upamietniajaca-internowanych-zdjecia,id,t.html

http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/tablice-upamietniajaca-tych-ktorzy-byli-internowani,2388579,artgal,t,id,tm.html

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1359,odznaczenia-dla-internowanych-dzialaczy-opozycji-demokratycznej.html

http://www.gdansk.pl/start_nowy,512,32433.html

—————————————————————————————————————————————-

Książkę Dziennik internowanego można kupić w Oficynie Gdańskiej…. http://oficynagdanska.pl/6-katalog

—————————————————————————————————————————————–

Początkiem inicjatywy upamiętnienia funkcjonowania w latach 1981-1982 obozu dla internowanych w Strzebielinku był konkurs Ślady historii najnowszej w mojej miejscowości, zorganizowany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Jedną z nagród otrzymała Karolina Marzec, uczennica pobliskiego Samorządowego Gimnazjum w Kostkowie. Przygotowując swoją pracę zebrała relacje byłych internowanych i multimedialnie opowiedziała historię obozu. Wydobyła również z zapomnienia, że przez 375 dni z 586 dni stanu wojennego ten obóz był jednym z największych i najdłużej funkcjonujących ośrodków odosobnienia dla internowanych w stanie wojennym. Tutaj przetrzymywano bez wyroku 501 osób, działaczy i sympatyków NSZZ „Solidarność”, w tym jedną trzecią składu Komisji Krajowej oraz dziesiątki działaczy związkowych, robotników, chłopów, studentów, aktorów, dziennikarzy, prawników, przedstawicieli solidarnościowych mediów. Cały przekrój polskiego społeczeństwa… Nasze późniejsze losy też były bardzo różne. Byli wśród nas: przyszły prezydent Rzeczypospolitej i premier pierwszego rządu niepodległej Polski, posłowie, senatorowie, ministrowie, działacze samorządów, ale też i ci, których dotknęło bezrobocie oraz ci, którzy wyemigrowali i już nigdy nie zobaczyli ojczyzny.