Odznaczeni

Za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał ordery i odznaczenia następującym byłym internowanym:

 

Tomaszowi Cofcie
Wojciechowi Karolowi Dobrzyńskiemu
Adamowi Drągowi
Józefowi Hołowni
Gabrielowi Janowskiemu
Andrzejowi Kajutowi
Krzysztofowi Łęgowskiemu
Rajmundowi Rubackiemu
Jarosławowi Rypniewskiemu
Andrzejowi Soberze
Franciszkowi Szycy
Józefowi Tatarowi
Andrzejowi Trzasce
Andrzejowi Waruszewskiemu
Wacławowi Wasilewskiemu
Tadeuszowi Żabczyńskiemu

 

Dekoracja odbędzie się w Gniewinie, 17 sierpnia 2014, o godzinie 14:30.

top