Sztandar Stowarzyszenia Strzebielinek

Zbiórka Funduszy na Sztandar Stowarzyszenia Strzebielinek

 

Informujemy że na dzień 4 września 2018 roku na koncie Stowarzyszenia Strzebielinek znajduje się następująca kwota przeznaczona na sztandar:

 

8822 zł.

 

Powyższa kwota będzie uaktualniana wraz z kolejnymi wpłatami.

 

Wpłat w wysokości 100 zł można dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Strzebielinek w BGŻ BNP Paribas: 34160014621819051170000001 („Sztandar”).

 

Każdy wpłacający zostanie fundatorem sztandaru Stowarzyszenia Strzebielinek. Lista fundatorów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.Strzebielinek.pl.

Z uwagi na wymogi prawne, wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym.

 

Koordynatorem zbiórki ze strony Zarządu Stowarzyszenia Strzebielinek i chorążym pocztu sztandarowego jest Paweł Barański (adres mailowy: zrbbaranski@interia.pl, tel. kom. 601 682 491).

 

Zarząd Stowarzyszenia Strzebielinek

 

Lista fundatorów sztandaru Stowarzyszenia Strzebielinek (w kolejności wpłat):

 

Śp. Zdzisław Dumowski

Stanisław Śmigiel

Jan Wyrowiński

Jan Niedżwiecki

Benilda Magdalena Siłkowska-Mąsior

Antonina Barbara Siłkowska-Mąsior

Marek Zieliński

Krzysztof Gąsior

Tomasz Marek Grabowski

Mikołaj Tomasz Orzeł

Jan Skiba

Wiesław Skrzypczyński

Tomasz Leon Szałecki

Władysław Misiewicz

Krystyna i Andrzej Drzycimscy

Maria Strepikowska

Dorota M. Sobkowiak

Marek Sobociński

Ryszard Mueller

Jan Wyrowiński

Zbigniew Walczak

Ryszard Kuczkowski

Jerzy Sekuła

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność

Roman Siuda

Roman Bielecki

Jarosław Maciej Goliszewski

rodzina Karandziej

Paweł Barański

Henryk Tabor

Romuald Plewa

Andrzej Michałowski

Mirosław Bator

Rajmund Rubacki

Jan Krzysztof Wiślicki

Jacek Kukier

Tadeusz Tarnowski

Stanisław Szukała

Małgorzata Zwiercan

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność

Janusz Walentynowicz

Wiesław Jankowski

Piotr Niczyperowicz

Agnieszka Sobkowiak

Marek Zieliński

Stanisław Wajsgerber

Jerzy Przybylski

Anna Przybylska

Jacek Merkel

Łukasz Mariusz Hamadyk

Stowarzyszenie Godność

Jan i Danuta Wandas

Związek Narodowy Polski, Grupa 512 w Rochester NY

Czesław Skonieczny

Wiesław Królikowski

Małgorzata Barańska

Tomasz Barański

Małgorzata i Janusz Łatacz

Maciej Paweł Jankiewicz

Barbara Hejcz

Lech Różański

Żaneta Maria Szczypior

…………………………….

…………………………….

…………………………….

(powyższa lista będzie uaktualniana wraz z kolejnymi wpłatami)

 

————————————————————————————————————————————-

 

Sztandar Stowarzyszenia Strzebielinek

 

Uprzejmie informujemy że dnia 2 kwietnia 2018 roku rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na sztandar Stowarzyszenia Strzebielinek.

 

Wpłat w wysokości 100 zł można dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Strzebielinek w BGŻ BNP Paribas: 34160014621819051170000001 („Sztandar”).

 

Każdy wpłacający zostanie fundatorem sztandaru Stowarzyszenia Strzebielinek. Lista fundatorów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.Strzebielinek.pl.

Z uwagi na wymogi prawne, wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym.

 

Koordynatorem zbiórki ze strony Zarządu Stowarzyszenia Strzebielinek i chorążym pocztu sztandarowego będzie Paweł Barański (adres mailowy: zrbbaranski@interia.pl, tel. kom. 601 682 491).

 

Paweł wyraził gotowość opieki nad sztandarem i zobowiązał się do uczestnictwa we wszystkich aktywnościach Stowarzyszenia w których jego obecność, wraz ze sztandarem, będzie wymagana.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Strzebielinek

top